M
13:44 | 14/03/2017

Để Chiến lược phát triển dạy nghề 2016 - 2020 đạt hiệu quả:

Không cào bằng ngân sách

Theo Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội),  giai đoạn 2011 - 2015 cả nước đã đào tạo được 9.171.371 người, đạt 95,5% so với mục tiêu chiến lược đề ra, tăng 18% so với giai đoạn 2006 - 2010. Riêng đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng có trên 2,4 triệu lao động nông thôn theo chính sách đề án 1956.

tin nhap 20170314101132 Khuyến khích tạo việc làm công cho lao động
tin nhap 20170314101132 Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tuy nhiên, vấn đề chất lượng vẫn là bài toán làm đau đầu các cơ quan hoạch định chính sách và bản thân mỗi nhà trường, trung tâm đào tạo. Vì vậy, điều cần làm trong thời gian tới là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Về nội dung này, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tí khẳng định, phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 3 đột phá để phát triển kinh tế để tiến tới giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả.

tin nhap 20170314101132
Đào tạo nghề phải tập trung vào những lĩnh vực sử dụng công nghệ cao

Theo đó, Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tập trung đào tạo 120 ngành nghề trọng điểm đạt trình độ của các nước khu vực ASEAN và thế giới, tạo đột phá về chất lượng nghề nghiệp và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 63% vào năm 2020.

Thống kê của Tổng cục Dạy nghề cho thấy, tính đến hết năm 2015, cả nước có 1.467 cơ sở dạy nghề, trong đó 190 trường cao đẳng nghề, 280 trường trung cấp nghề, 997 trung tâm dạy nghề và hơn 1.000 cơ sở khác (cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp…) tham gia dạy nghề. Tuy nhiên, giai đoạn 2011 - 2015, tuyển sinh cao đẳng nghề, trung cấp nghề là hơn 1,1 triệu người, chỉ đạt 53,4% so với mục tiêu.

Để thực hiện mục tiêu đó, cần tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, bao gồm: Đổi mới quản lý nhà nước về dạy nghề; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề, đặc biệt sẽ nghiên cứu cho phép thí điểm trường cao đẳng được liên kết với các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo liên thông các trình độ. Song song đó, có giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa và xây dựng lộ trình chuẩn hóa; phát triển chương trình, giáo trình và quản lý khung trình độ quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, gắn kết cùng doanh nghiệp trong đào tạo nghề… Tổng kinh phí dự án dạy nghề giai đoạn 2016 - 2020 hơn 15.000 tỉ đồng.

Và đề thực hiện tốt điều này, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, thời gian tới, Tổng cục Dạy nghề sẽ tổng rà soát hệ thống trường dạy nghề. Trường nào không có học viên; cơ sở vật chất xuống cấp, không có khả năng đầu tư thì tiến hành giải thể, sáp nhập… Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, nội dung chương trình đào tạo cũng có nhiều thay đổi. Các trường tự xây dựng nội dung chương trình và Tổng cục Dạy nghề chỉ quản lý đầu ra. Nếu các trường không tự đổi mới thu hút người học, sẽ bị đào thải. Để bảo đảm chất lượng đào tạo nghề thì việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng tại các trường dạy nghề là yêu cầu cấp bách. Theo kế hoạch đang được đề xuất, đến năm 2020 sẽ thành lập 3 trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề và khoảng 20 trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề do các tổ chức và cá nhân thành lập.

Còn theo các chuyên gia, để nâng cao công tác đào tạo nghề điều quan trọng nhất là không được cào bằng ngân sách trong đầu tư, mà phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên những trường, trung tâm đào tạo có chất lượng, có cơ sở vật chất tốt để đầu tư nhằm đào tạo ra những học viên đủ trình độ chuyên môn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

A.T

Nguồn :