M
12:15 | 12/07/2018

Khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29

Ngày 11/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29) do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Tổng điều tra quốc gia và Thống kê liên khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Hoa Kỳ và Cơ quan Thống kê Hàn Quốc phối hợp tổ chức .

khai mac hoi nghi tong dieu tra dan so the gioi lan thu 29 4 xu hướng lớn để Việt Nam phát triển bền vững
khai mac hoi nghi tong dieu tra dan so the gioi lan thu 29 Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019
khai mac hoi nghi tong dieu tra dan so the gioi lan thu 29 Già hóa dân số: Làm thế nào vượt qua thách thức?

PCC29 là diễn đàn để các đại biểu từ các cơ quan thống kê quốc gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trao đổi những ý tưởng mới về phát triển thống kê dân số, phát triển các sản phẩm dịch vụ thống kê dân số, nâng cao năng lực của các cơ quan thống kê vì sự tiến bộ của công tác thống kê dân số.

Hội nghị sẽ thảo luận về nhiều nội dung liên quan đến tất cả các khâu của quá trình thực hiện Tổng điều tra từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn mẫu, thu thập, xử lý, phổ biến và sử dụng số liệu.

khai mac hoi nghi tong dieu tra dan so the gioi lan thu 29

Toàn cảnh Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29

(nguồn: Tổng cục thống kê)

Hội nghị tập trung thảo luận về 6 chủ đề liên quan đến đổi mới cách tiếp cận trong Tổng điều tra dân số. Đó là: Kế hoạch tổng điều tra dân số chu kỳ 2020; Tổng điều tra dựa trên chọn mẫu và thông tin về đăng ký; Phương pháp Tổng điều tra sử dụng internet; Đánh giá và sử dụng dữ liệu Tổng điều tra; Thu thập và xử lý số liệu và Phổ biến số liệu Tổng điều tra dân số.

Cũng như nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, việc áp dụng các công nghệ mới trong Tổng điều tra dân số tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao chất lượng và tính kịp thời của thông tin Tổng điều tra, đồng thời cũng gặp phải nhiều thách thức cần tập trung nguồn lực và vận dụng kinh nghiệm quốc tế để xử lý và cụ thể hóa.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thống kê cũng trình bày hai nội dung về “Lập kế hoạch Tổng điều tra Dân số và Nhà 2019 tại Việt Nam” và “Cải thiện chất lượng dữ liệu điều tra thông qua áp dụng ba phương thức thu thập dữ liệu trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019”.

Hội nghị PCC29 sẽ diễn ra từ ngày 11- 13/7/2018.

Nguồn :