M
22:19 | 01/05/2019

Hơn 43 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2019

(LĐTĐ) Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4/2019, cả nước có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 167 nghìn tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp với tháng trước. Qua đó, đưa số lượng doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm 2019 lên 43.305 doanh nghiệp, với tổng số vốn là hơn 542 nghìn tỷ đồng.

hon 43 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong 4 thang dau nam 2019 Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt xuất khẩu gạo sang Philippines
hon 43 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong 4 thang dau nam 2019 Hiệp định CPTPP- cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại Canada
hon 43 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong 4 thang dau nam 2019 Hà Nội: 97,62% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử
hon 43 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong 4 thang dau nam 2019
Hơn 43 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, trong tháng 4/2019 cả nước còn có 2.714 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 44,4% so với tháng trước; 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,7%; có 1.904 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,2%; 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%. Nếu tính cả 872 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1.414,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 4 tháng đầu năm cũng có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm nay lên gần 60,8 nghìn doanh nghiệp; có 17.265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đỗ Đạt

Nguồn :