M
12:53 | 31/01/2017

Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về đăng ký giao dịch bảo đảm

Năm 2016, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp đảm bảo đúng tinh thần theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

hoan thanh viec cung cap dich vu cong muc do 4 ve dang ky giao dich bao dam Triển khai hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
hoan thanh viec cung cap dich vu cong muc do 4 ve dang ky giao dich bao dam Hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao
hoan thanh viec cung cap dich vu cong muc do 4 ve dang ky giao dich bao dam Hoàn thiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
hoan thanh viec cung cap dich vu cong muc do 4 ve dang ky giao dich bao dam
ảnh minh họa

Bộ Tư pháp đã đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả việc sử dụng chữ ký số trong Bộ, ngành Tư pháp.

Sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương tập trung xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay, các đơn vị thuộc Bộ (34/36 đơn vị) và các địa phương (60/63 địa phương) đã tổ chức xong hội nghị triển khai công tác năm 2017.

Nguồn :