M
23:32 | 09/08/2019

Hà Nội xây mới gần 75.000 căn hộ chung cư

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Thành phố đã đầu tư xây dựng mới nhà ở theo dự án khoảng 8.803.602m² sàn, khoảng 77.524 căn, trong đó, 74.851 căn hộ chung cư.

ha noi hoan thanh vuot muc chi tieu ve phat trien san nha o Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nhà ở
ha noi hoan thanh vuot muc chi tieu ve phat trien san nha o Phát triển nhà cao tầng nhưng phải hài hòa
ha noi hoan thanh vuot muc chi tieu ve phat trien san nha o Nỗ lực phát triển nhà ở cho công nhân

Theo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của Thành phố là 6.220.861m² sàn nhà ở xã hội.

Trong đó, 976.992m² sàn nhà ở sinh viên; 567.539m² sàn nhà ở công nhân; 4.676.330m² nhà ở thu nhập thấp; 1.200.000m² sàn nhà ở phục vụ tái định cư; 20.418.000m² sàn nhà ở thương mại.

Kết quả cho thấy, giai đoạn 2016 - 2018, toàn Thành phố đã đầu tư xây dựng mới nhà ở theo dự án khoảng 8.803.602m² sàn, khoảng 77.524 căn. Trong đó, 74.851 căn hộ chung cư và 168 phòng cho sinh viên, 2.673 căn nhà ở thấp tầng đáp ứng cho khoảng 310.100 người dân Thủ đô có nhà ở mới và khoảng 2.016 sinh viên thuê ở.

ha noi hoan thanh vuot muc chi tieu ve phat trien san nha o
Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nhà ở, trong thời gian tới Thành phố sẽ chú trọng đặt ra một số yêu cầu cụ thể để đảm bảo việc xây dựng nhà ở phải đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông và hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trường học, y tế, sinh hoạt cộng đồng...

Theo đó, Thành phố đã yêu cầu các nhà đầu tư phải đảm bảo đủ chỗ để xe cho bản thân công trình và phục vụ nhu cầu của khu vực (như yêu cầu tối thiểu phải có 3 tầng hầm), yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng chung của Thành phố theo hướng văn minh, hiện đại…

Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tập trung đôn đốc chủ đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để Thành phố sớm đầu tư hoàn thành 2.947.978m² sàn tại các dự án đang triển khai để bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung khoảng 1,67 triệu m² sàn còn thiếu so với Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đã được duyệt.

Chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người toàn thành phố là 26,3m2²/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 29,1m²/người; khu vực nông thôn đạt 22,1m²/người. Đồng thời, phấn đấu chất lượng công trình nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 91,2%, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đơn sơ.

Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu này, hiện thành phố Hà Nội đã thành lập quỹ hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ nguồn tiền thu được tại các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội - hiện đã có 2 nghìn tỷ đồng nộp ngân sách để phát triển nhà ở xã hội.

Tuấn Dũng

Nguồn :