M
21:22 | 12/07/2019

Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nhà ở

(LĐTĐ) Theo tổng hợp kết quả của các quận, huyện, thị xã, tính đến hiện tại, Hà Nội đã chuẩn bị hoàn thành sớm mục tiêu về chất lượng nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở của giai đoạn 2016- 2020 đã được duyệt.

ha noi phan dau hoan thanh vuot muc cac chi tieu phat trien nha o Thành đoàn Hà Nội: Triển khai Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2019”
ha noi phan dau hoan thanh vuot muc cac chi tieu phat trien nha o Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”
ha noi phan dau hoan thanh vuot muc cac chi tieu phat trien nha o Hà Nội tổ chức xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2019

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt về phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của thành phố Hà Nội là 6,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người toàn Thành phố là 26,3 m2/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố lên 91,2%; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đơn sơ.

ha noi phan dau hoan thanh vuot muc cac chi tieu phat trien nha o
Hà Nội phấn đấu vượt mức chương trình mục tiêu về phát triển nhà ở.

Để triển khai tốt các mục tiêu này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành các sở, ngành kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở. Việc phát triển diện tích sàn xây dựng mới theo kế hoạch trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan.

Đến nay, kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành đến năm 2020 đạt gần 3,6 triệu m2 sàn, đạt tỷ lệ 68,25%. Như vậy, so với mục tiêu theo Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đã được duyệt thì từ nay đến năm 2020 Thành phố cần phát triển bổ sung khoảng 1,6 triệu m2 sàn.

Hiện nay, ngoài các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, hình thành khu nhà ở xã hội theo mô hình tập trung, Hà Nội cũng đã đồng ý về mặt chủ trương quy hoạch 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích 298,64 ha đất và giao các nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành mục tiêu chất lượng nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn đến năm 2020, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố lên 91,2%.

ha noi phan dau hoan thanh vuot muc cac chi tieu phat trien nha o
Song song với phát triển nhà ở, Hà Nội cũng rất chú trọng công tác quản lý quy hoạch.

Đặc biệt, từ năm 2016, Thành phố Hà Nội đã có quỹ hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ nguồn tiền thu được tại các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội (hiện đã có 2.050 tỷ đồng nộp ngân sách để phát triển nhà ở xã hội).

Đến nay, theo tổng hợp kết quả của các quận, huyện, thị xã thì Thành phố Hà Nội đã xóa bỏ nhà ở tạm, nhà đơn sơ và tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố đạt 93,76%, trong đó tỷ lệ nhà ở kiên cố tại khu vực đô thị đạt 95,68% và khu vực nông thôn đạt 91,62%.

Với kết quả phát triển nhà ở đã đạt được, thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu diện tích bình quân đầu người theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

Tuấn Dũng

Nguồn :