M
12:32 | 25/02/2018

Hà Nội: Chấn chỉnh quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1333/VP-KGVX đề nghị sở, ngành liên quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp.

ha noi chan chinh quan ly nha nuoc ve giao duc mam non [Infographics] 8 điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018
ha noi chan chinh quan ly nha nuoc ve giao duc mam non Bổ sung chế độ, chính sách cho trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non
ha noi chan chinh quan ly nha nuoc ve giao duc mam non Ngày Tết nhắc nhớ công lao người thầy

Công văn nêu rõ, UBND Thành phố nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp. Theo đó, tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn, trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển trường lớp; công tác cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động; công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

ha noi chan chinh quan ly nha nuoc ve giao duc mam non

Chấn chỉnh quản lý nhà nước về giáo dục mầm non (Ảnh minh họa)

Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ (cơ sở vật chất trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, chương trình, tài liệu, đội ngũ giáo viên, nhân viên...); có biện pháp khắc phục xử lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ.

Đối với các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất: Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu gửi trẻ và khả năng đáp ứng của mạng lưới trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân trên địa bàn.

Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non. Quán triệt giáo dục đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về thái độ, hành vi ứng xử thân thiện đối với trẻ và phụ huynh trong giao tiếp hằng ngày; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ, vi pham đạo đức nhà giáo.

Tăng cường phối hợp liên ngành và huy động các chức đoàn thể cộng đồng dân cư trong việc giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Công khai hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại địa bàn dân cư và UBND cấp xã. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/3/2018.

Về việc trên, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản trên, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/2/2018.

PV

Nguồn :