M
10:06 | 03/10/2018

Đơn vị nợ tiền bảo hiểm, thẻ BHYT của người lao động còn giá trị sử dụng?

(LĐTĐ) Một bạn đọc có hỏi: Công ty nơi tôi làm việc nợ tiền bảo hiểm 17 tháng. Năm 2018, tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới. Vậy, khi đi khám chữa bệnh, tôi có được thanh toán các chế độ theo quy định không?

don vi no tien bao hiem the bhyt cua nguoi lao dong con gia tri su dung Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm 3 tháng trở lên: Sẽ phải tiến hành thanh tra
don vi no tien bao hiem the bhyt cua nguoi lao dong con gia tri su dung Xem xét chuyển công an hồ sơ 2 DN nợ tiền bảo hiểm
don vi no tien bao hiem the bhyt cua nguoi lao dong con gia tri su dung 284 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội có thể bị thanh tra

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết: Căn cứ theo quy định tại điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau: “Điều 47. Quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT

2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

2.3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT.”

Như vậy, theo quy định trên, trong trường hợp công ty chậm đóng BHYT cho người lao động từ 30 ngày trở lên thì thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT.

Trong trường hợp của bạn, công ty bạn nợ tiền bảo hiểm 17 tháng với cơ quan BHXH, do đó, thẻ BHYT của bạn đã hết giá trị sử dụng. Trong thời gian này, bạn đi khám chữa bệnh thì cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT.

N.Lan

Nguồn :