M
11:38 | 10/03/2018

Đại hội công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII

Đoàn kết, đổi mới để phát triển

Trong 2 ngày 12, 13/3 Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 long trọng được tổ chức. Đây là dịp để những người làm công tác công đoàn quận cùng tự hào nhìn lại kết quả đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua; Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn quận trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu hướng về cơ sở, tất cả vì lợi ích đoàn viên, NLĐ, đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận lên một tầm cao mới, xứng đáng là tổ chức công đoàn của một quận trung tâm.

doan ket doi moi de phat trien Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người lao động
doan ket doi moi de phat trien Tổ chức nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên

Mọi hoạt động đều hướng về cơ sở

Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và CNVCLĐ quận đang nỗ lực thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố.

doan ket doi moi de phat trien
Các cấp công đoàn quận luôn quan tâm chăm lo cho NLĐ và gia đình chính sách

Chính vì vậy tại Đại hội Công đoàn quận khóa XVIII sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ tới với phương châm: “Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Đánh giá về nhiệm kỳ qua, đồng chí Vũ Thị Xuân Mai, Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XVII cho biết: LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hiện đang quản lý 413 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 27.155 đoàn viên trên tổng số 27.652 CNVCLĐ. Đội ngũ CNVCLĐ quận tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng. Cùng với đó hoạt động của các cấp công đoàn quận có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và NLĐ.

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của các cấp công đoàn quận đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ quận đã hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS xây dựng nội dung, thương lượng và ký kết lại thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Đồng thời LĐLĐ quận tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thương lượng TƯLĐTT cho cán bộ CĐCS; hướng dẫn các CĐCS thương lượng, ký kết, kiểm tra và giám sát thực hiện TƯLĐTT. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thúc đẩy đối thoại xã hội tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng.

Hàng năm đã có hơn 65 % doanh nghiệp ngoài nhà nước ký được TƯLĐT , làm cơ sở để công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. LĐLĐ quận cũng phối hợp với UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, VC, Hội nghị NLĐ.

Kết quả hàng năm đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC,VC; 66% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; 39,59% đơn vị xây dựng quy chế đối thoại, 42% doanh nghiệp tổ chức đối thại tại nơi làm việc; 100% đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước bầu ban Thanh tra nhân dân.

Cùng với đó LĐLĐ quận cũng đã ký kết chương trình phối hợp với UBND quận và các phòng, ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các sai phạm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

Tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ quận cũng hoạt động hiệu quả, thiết thực, đã tổ chức 17 cuộc tư vấn trực tiếp cho 3.050 lượt đoàn viên, NLĐ về chế độ chính sách liên quan đến NLĐ. LĐLĐ quận cũng thiết lập 10 hồ sơ doanh nghiệp nợ đóng BHXH, có 01 hồ sơ LĐLĐ quận khởi kiện đã được toà án nhân dân quận thụ lý.

Cũng nhằm chăm lo cho NLĐ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, hoạt động xã hội từ thiện cũng được các cấp công đoàn quận quan tâm và đạt hiệu quả. Trong 5 năm qua, từ nguồn “Quỹ xã hội Công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, hàng năm, các CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị trợ cấp hàng ngàn suất quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CĐCS tổ chức các chuyến xe đưa CNLĐ về quê đón Tết, thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết…

Thiết thực các phong trào thi đua yêu nước

Nhiệm kỳ qua, việc phát động, triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của công đoàn quận luôn gắn với nhiệm vụ chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trong dịp chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, LĐLĐ quận xây dựng nội dung chấm điểm thi đua theo đặc thù loại hình công đoàn cơ sở. Phong trào thi đua đã có chuyển biến tích cực, tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành công trình sản phẩm mới.

Hàng năm LĐLĐ quận chỉ đạo CĐCS tổ chức phát động, ký giao ước thi đua. Các phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi … thu hút đông đảo CNVCLĐ ở cơ sở tham gia, tạo thành các phong trào hành động cách mạng sôi nổi.

Trong đó Công đoàn giáo dục quận đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động ”Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; phong trào “Viết sáng kiến, kinh nghiệm” và phấn đấu trở thành “Giáo viên dạy giỏi”... đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu giữ vững danh hiệu lá cờ đầu nhiều năm của ngành giáo dục Thủ đô.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Cũng theo đồng chí Vũ Thị Xuân Mai, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với UBND quận, kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Quận làm phó ban.

Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động thành lập CĐCS, trọng tâm là ở các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của quận luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra hàng năm. Đến tháng 6/2017 đã thành lập mới 129/114 CĐCS đạt 113,2%, phát triển mới 9.380/8.600 đoàn viên đạt 109% chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ, trong đó thành lập theo điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam là 8 CĐCS.

LĐLĐ quận cũng tập trung thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS. Công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ được quan tâm thực hiện. Tính đến 6/2017, các cấp công đoàn đã giới thiệu 1130 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 897 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ kết quả đã đạt được, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, các cấp công đoàn quận đặt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới 2018-2023, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức hoạt động công đoàn các cấp, đặc biệt là công đoàn cơ sở; vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia các phong trào hành động cách mạng phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tạo sự chuyển biến mới về công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và hoạt động CĐCS, phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ quận phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, văn minh, thanh lịch.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm trước phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận trung tâm, chắc chắn Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới; xây dựng các cấp Công đoàn quận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH - HĐH góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Trần Vũ

Nguồn :