M
17:12 | 12/06/2018

Đỉnh điểm nắng nóng miền bắc kéo dài trong bao lâu?

Đỉnh điểm nắng nóng của miền Bắc sẽ kéo dài bao lâu và khi nào chấm dứt.

Nguồn :