M
17:27 | 11/08/2018

Điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng nhu cầu nước sạch

Mặc dù đã có quy hoạch cấp nước khu vực đô thị và nông thôn, tuy nhiên trong 4 năm qua quy hoạch này đã bộc lộ rõ một số bất cập, đòi hỏi phải có điều chỉnh phù hợp.

d 78255 Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ, đập
d 78255 Chương Mỹ: Tập trung phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ
d 78255 Có thêm 244 nghìn người dân được cấp nước sạch trong năm 2018

Phát biểu tại buổi Hội thảo đầu kỳ lập điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, để cụ thể hóa định hướng cấp nước trong quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2013, thành phố Hà Nội đã xây dựng đồ án Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

d 78255
Trạm xử lý nước sạch xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ (ảnh Hanoimoi.com.vn)

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã xây dựng Quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, trong 4 năm qua, việc phát triển hệ thống cấp nước cho đô thị và nông thôn hầu như bị chậm so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch trước đó cũng đã bộc lộ rõ một số bất cập, chưa phù hợp với tốc độ phát triển tổng thể kinh tế - xã hội và thực tế quản lý đầu tư phát triển cấp nước của Thủ đô.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, UBND thành phố Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng theo quy hoạch và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các nhà máy mới.

Tuy nhiên, các nhà máy nước này không được đề cập trong quy hoạch trước đây, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Căn cứ theo yêu cầu mới, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch theo nhiệm vụ điều chỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt tháng 12/2017.

Việc điều chỉnh Quy hoạch trên cơ sở hợp nhất Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, để từ đó có sự kết nối hỗ trợ giữa các hệ thống cấp nước tập trung và hệ thống cấp nước nông thôn.

Nguồn :