M
07:59 | 17/02/2018

Đề xuất quy trình mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc kháng HIV

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc kháng HIV sử nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

de xuat quy trinh mua sam tap trung cap quoc gia thuoc khang hiv Tỷ lệ nam giới có nguy cơ tử vong vì HIV/AIDS cao hơn nữ giới
de xuat quy trinh mua sam tap trung cap quoc gia thuoc khang hiv Nỗi lo bùng phát dịch HIV/AIDS

Cụ thể, dự thảo đề xuất quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV như sau: Trước ngày 10/7 hằng năm, cơ sở y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ước tính và lập nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV và gửi cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh).

de xuat quy trinh mua sam tap trung cap quoc gia thuoc khang hiv
Bác sĩ khám và tư vấn cho thai phụ về chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. (Ảnh: Minh Khuê).

Trước ngày 20/7 hằng năm, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của tất cả các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp, cân đối và gửi đơn vị mua sắm.

Sau khi nhận được dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, đơn vị mua sắm có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập trước ngày 10/8 hằng năm.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng nội dung văn bản thỏa thuận khung và thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị mua sắm tiến hành thương thảo và ký văn bản thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận khung, đơn vị mua sắm có trách nhiệm gửi văn bản thỏa thuận khung cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đơn vị ký hợp đồng.

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận khung, nhà thầu trúng thầu phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với đơn vị ký hợp đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và gửi bản sao hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục cho đơn vị mua sắm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; gửi bản sao hợp đồng kèm theo phần phụ lục của từng tỉnh cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và cơ sở y tế.

Căn cứ hợp đồng đã ký và nhu cầu điều trị trong năm, các cơ sở y tế lập kế hoạch tiếp nhận thuốc kháng HIV hằng quý và gửi nhà thầu trúng thầu đồng thời gửi cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh để tổng hợp và báo cáo đơn vị mua sắm và Cục Phòng, chống HIV/AIDS theo thời hạn như sau: Trước ngày 20/3 đối với kế hoạch sử dụng thuốc của Quý II; trước ngày 20/6 đối với kế hoạch sử dụng thuốc của Quý III; trước ngày 20/9 đối với kế hoạch sử dụng thuốc của Quý IV; trước ngày 20/12 đối với kế hoạch sử dụng thuốc của Quý I năm liền kề.

Căn cứ kế hoạch tiếp nhận thuốc kháng HIV hằng quý của cơ sở y tế nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm cung cấp thuốc đến cơ sở y tế.

Nguồn :