M
13:26 | 14/02/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quản lý phí, lệ phí năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có Văn bản số 251/STTTT-BCXBTT về tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quản lý phí, lệ phí năm 2018.  

day manh tuyen truyen thuc hien nhiem vu quan ly phi le phi nam 2018 08022018 Giá dự thầu có bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí?
day manh tuyen truyen thuc hien nhiem vu quan ly phi le phi nam 2018 08022018 Có thể nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy qua ngân hàng điện tử

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 311/UBND-KT ngày 23/01/2018 về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi về danh mục các loại phí, lệ phí, mức thu các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các khoản phí, lệ phí đã bãi bỏ do không có trong danh mục ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí; các khoản phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước định giá, các Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, các Quyết định của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố... để mọi người dân biết và tham gia kiểm tra, giám sát. Tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về thực hiện giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Nguồn :