M
22:08 | 03/12/2019

Cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân trên cả nước

(LĐTĐ) Theo Luật Căn cước công dân, từ ngày 1/1/2020, người dân trên cả nước sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Chứng minh thư.

tu thang 12020 cap the can cuoc cong dan thay cho chung minh nhan dan tren ca nuoc Đổi Chứng minh thư có phải đổi sổ Bảo hiểm xã hội không?
tu thang 12020 cap the can cuoc cong dan thay cho chung minh nhan dan tren ca nuoc Đổi số Chứng minh thư nhân dân: Có phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

Từ ngày 1/1/2016, Luật Căn cước công dân (CCCD) chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc cấp thẻ Căn cước công dân đã được triển khai ở một số địa phương. Cụ thể, đến nay, cả nước có khoảng 16 tỉnh, thành phố được cấp thẻ Căn cước công dân.

Tại Điều 38, Luật Căn cước công dân quy định: Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý CCCD, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016; chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

tu thang 12020 cap the can cuoc cong dan thay cho chung minh nhan dan tren ca nuoc
Từ ngày 1/1/2020 người dân trên cả nước sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho Chứng minh nhân dân (Ảnh: Tuấn Dũng)

Đồng thời, các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân (CMND) được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

Như vậy, theo quy định nêu trên, bắt đầu từ ngày 1/1/2020, việc cấp thẻ CCCD sẽ được thực hiện trên cả nước, thay vì chỉ có 16 tỉnh, thành như hiện nay. Khi làm thủ tục cấp đổi CMND hết hạn hoặc trường hợp CMND bị mất thì người dân sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân, thay vì CMND.

Bên cạnh đó, theo quy định trong Thông tư 48/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cấp thẻ CCCD có hiệu lực từ 18/11/2019, Bộ Công an quy định công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ CCCD, trong thời gian chờ cấp (trong 7 ngày), được phép cấp giấy hẹn và giữ chứng minh thư cũ để giao dịch mà không phải cắt góc như hiện hành.

Chỉ khi được trả thẻ CCCD, chứng minh thư cũ mới bị cắt góc phía trên bên phải mặt trước mỗi cạnh góc vuông là 2cm.

PV

Nguồn :