M
15:07 | 14/06/2019

Bổ sung thêm một số chỉ tiêu đối với tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn (NN&PTNN) Hà Nội đã ban hành Công văn số 1809/SNN-VPĐPNTM đề nghị các sở, ngành rà soát, thống nhất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong đó đề xuất bổ sung thêm một số chỉ tiêu  đối với  tiêu chí môi trường và tiêu chí tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.  

bo sung them mot so chi tieu doi voi tieu chi xa nong thon moi kieu mau Quốc Oai đủ điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
bo sung them mot so chi tieu doi voi tieu chi xa nong thon moi kieu mau Hà Nội: Đặt mục tiêu 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Công văn nêu rõ, nhằm mục đích rà soát và thống nhất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020, Sở NN&PTNT xin ý kiến các sở, ngành về viêc rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí quan trọng cần phấn đấu phải đạt được theo chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố, gồm: An ninh trật tự; văn hóa; giáo dục; y tế; du lịch; tổ chức sản xuất; môi trường.

bo sung them mot so chi tieu doi voi tieu chi xa nong thon moi kieu mau
Sở NN&PTNT đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu đối với tiêu chí môi trường và tiêu chí tổ chức sản xuất

Theo đó, Sở NN&PTNT đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu đối với tiêu chí môi trường và tiêu chí tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Cụ thể, về tiêu chí môi trường: Bổ sung tiêu chí tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế đạt 100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định đạt 100%. Về tổ chức sản xuất: Bổ sung tiêu chí doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã đạt 100% sản lượng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân.

Đồng thời, Sở NN&PTNT đề nghị Sở Du lịch, Công an Thành phố rà soát lại các chỉ tiêu trong tiêu chí phụ trách xây dựng, hướng dẫn thực hiện về nội dung, mức độ yêu cầu đạt được của từng tiêu chí, chỉ tiêu, lượng hóa để thuận lợi cho việc đánh giá, xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, các tiêu chí này cần có độ mở theo thế mạnh của từng xã, không cứng nhắc từ đó, có sự thống nhất để trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực sản xuất, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường, an ninh trật tự, y tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

PV

Nguồn :