M
20:06 | 15/04/2019

10 dự án đê điều, thuỷ lợi bị hư hỏng do cơn bão số 3,4 năm 2018 sẽ được cải tạo

(LĐTĐ) UBND TP cho phép thực hiện 10 dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng do các cơn bão số 3, 4 năm 2018 gây ra trên địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai.

cai tao 10 du an de dieu thuy loi bi hu hong do con bao so 34 nam 2018 Hà Nội đầu tư gần 40 tỷ đồng chống sạt lở sông Bùi
cai tao 10 du an de dieu thuy loi bi hu hong do con bao so 34 nam 2018 Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
cai tao 10 du an de dieu thuy loi bi hu hong do con bao so 34 nam 2018
Một góc sông Bùi đoạn chạy qua địa bàn huyện Chương Mỹ

Cụ thể tại văn bản số 1417/UBND-KT ngày 9/4/2019, UBND Thành phố chấp thuận cho thực hiện 10 dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng do các cơn bão số 3, 4 năm 2018 gây ra trên địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai bằng nguồn ngân sách Thành phố (vốn sự nghiệp kinh tế); đầu tư 6 dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Thành phố, bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp 19 tuyến đường giao thông, 6 công trình văn hóa, 4 trường học, xây dựng mới trụ sở UBND xã Nam Phương Tiến, xây dựng mới Nhà văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, giao UBND huyện Chương Mỹ và UBND huyện Quốc Oai rà soát lại nguồn vốn, nhiệm vụ chi để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện, ưu tiên bố trí vốn thực hiện khắc phục hậu quả cơn bão số 3, 4 năm 2018 gây ra.

Trong trường hợp không cân đối được ngân sách huyện để thực hiện thì rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án khắc phục để đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ với số vốn hợp lý, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

PV

Nguồn :