M
12:54 | 15/06/2017

Công đoàn Công ty TNHH Vietrantour:

Tổ chức thành công Đại hội điểm

(LĐTĐ) Vừa qua tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Công ty TNHH Vietrantour. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh tới dự.

to chuc thanh cong dai hoi diem Tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở thành công
to chuc thanh cong dai hoi diem Quận Hoàng Mai: Đại hội công đoàn điểm khối hành chính sự nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội điểm của Công đoàn Công ty TNHH Vietrantour. Đại hội diễn ra bài bản, theo đúng nội dung Hướng dẫn 238 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

to chuc thanh cong dai hoi diem
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại Đại hội

Nét mới nổi bật trong đại hội là việc tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn tại đại hội nhằm phát huy tối đa tính dân chủ của đoàn viên công đoàn, nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc, đúng thủ tục, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh cũng yêu cầu BCH Công đoàn công ty nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình công tác cụ thể cho từng tháng, quý, năm và toàn khóa.

Đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH. BCH Công đoàn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt tập trung bám sát chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, giám sát những nội dung chính sách pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tại công ty. Phối hợp với Ban lãnh đạo công ty phát động các phong trào thi đua, quan tâm công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đại hội đã bầu được 07 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội công đoàn Công ty TNHH Vietrantour đã thành công tốt đẹp, những kinh nghiệm thực tế rút ra từ Đại hội này cùng với các tài liệu, biểu mẫu văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo điểm tại 5 CĐCS đại diện cho các khối.

Trần Vũ

Nguồn :