M
17:59 | 02/04/2018

Tăng cường phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1322/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về An toàn thực phẩm.

tin nhap 20180402175056 Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
tin nhap 20180402175056 Giám sát an toàn thực phẩm: Đi đến tận cùng vấn đề

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Y tế là đơn vị thường trực, tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường truyền thông về ATTP và thanh kiểm tra trong các đợt cao điểm (dịp Tết, mùa Lễ hội, Tháng hành động ATTP...); Tiếp tục thường trực triển khai kế hoạch chương trình truyền thông “Chung tay vì ATTP” theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP giai đoạn 2015 - 2020.

tin nhap 20180402175056
Cơ quan chức năng kiểm tra về ATTP (Ảnh minh họa)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị truyền thông, các đoàn thể hướng dẫn nông dân trong sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, phổ biến kiến thức, viết các bài tuyên truyền về ATTP đối với các sản phẩm nông nghiệp; Phối hợp với các đơn vị truyền thông, đoàn thể hướng dẫn doanh nghiệp, người sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng các quy trình, hệ thống quản lý thực phẩm tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP...

Sở Công Thương phối hợp các đơn vị truyền thông, đoàn thể hướng dẫn doanh nghiệp, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương quản lý thực hành sản xuất tốt áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ISO, HACCP....

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về ATTP dưới nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành viết bài, đưa tin các hoạt động ATTP trên địa bàn Hà Nội. Tăng cường phố biến pháp luật về ATTP, chỉ đạo các cơ quan truyền thông ưu tiên dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền pháp luật về ATTP.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện truyền thông về ATTP cho các đối tượng theo hướng dễ dàng tiếp cận. Đa dạng hóa hình thức, phương thức truyền thông phù hợp.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng cường truyền thông về ATTTP. Tiếp tục thực hiện chương trình truyền thông “Chung tay vì ATTP” theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP giai đoạn 2015 - 2020.

 

Nguồn :