M
11:28 | 09/03/2018

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội với phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”:

Nhân lên những bông hoa đẹp

Dưới sự chỉ đạo của CĐ Viên chức Thành phố, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động(CBCCVCLĐ) Thành phố đã đi vào nền nếp, trở thành động lực giúp mỗi nữ CBCCVCLĐ  phát huy năng lực bản thân, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác và thành công trong xây dựng hạnh phúc gia đình.

nhan len nhung bong hoa dep ​Vinh danh 800 “bông hoa đẹp” nhân ngày Giải phóng Thủ đô
nhan len nhung bong hoa dep “Công nhân giỏi” quận Ba Đình: Những bông hoa đẹp trong lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, Công đoàn Viên chức Thành phố hiện đang trực tiếp quản lý 65 CĐCS với hơn 10.141 đoàn viên, trong đó có 5150 đoàn viên nữ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã liên tục triển khai phong trào thi đua đến rộng khắp các CĐCS.

nhan len nhung bong hoa dep
Công đoàn Viên chức Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2017

Để động viên chị em phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Bác Hồ, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ điển hình tiên tiến xuất sắc trên mọi lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề và gắn với các hoạt động giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức sinh hoạt truyền thống, tuyên truyền giáo dục về giới cho chị em v.v...

Từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát động, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc thù đơn vị và tổ chức cho nữ CBCCVCLĐ đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua. Nội dung, tiêu chí thi đua luôn được đổi mới, bổ sung hàng năm theo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, được vận dụng triển khai sát hợp với từng loại hình hoạt động.

Hưởng ứng thi đua, nữ cán bộ, công chức cơ quan các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động trong các Sở, Ban Ngành của Thành phố đã phấn đấu làm tốt nhiệm vụ chuyên môn trên từng vị trí công tác, phấn đấu trở thành người cán bộ công chức “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị, đẹp về văn hóa”, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham những, lãng phí.

Nữ cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các Hội, Liên hiệp, Hiệp hội nghề nghiệp Thành phố đã đổi mới hoạt động theo hướng “đa dạng, thiết thực, gần dân”, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức ở cơ sở, địa bàn dân cư, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội triển khai.

Chị em là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động các đơn vị sự nghiệp Báo, Đài, cơ quan thông tin, tuyên truyền đã tăng cường bám sát thực tiễn cuộc sống, với trái tim và lòng yêu nghề cũng như trách nhiệm nghề nghiệp, đóng góp trí tuệ, công sức trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát hiện và biểu dương người tốt việc tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Trong khi đó, chị em làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh luôn sáng tạo trong công việc, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng phục vụ, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống.

Không chỉ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nữ CBCCVCLĐ trong các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố còn vượt mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống đời thường, làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái ngoan, khỏe, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của chị em trên mọi lĩnh vực, năm 2017, có 4624 chị được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” cấp cơ sở, 4865 gia đình nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 76 gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố và CĐ Viên chức thành phố biểu dương, khen thưởng;10 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017 được Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương, khen thưởng.

“Từ những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, có thể khẳng định mục tiêu, nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” đã phù hợp và thu hút đông đảo CBCCVCLĐ tích cực tham gia, đóng góp thiết thực với từng cơ quan, đơn vị. Các tiêu chí của phong trào đã trở thành động lực, động viên nữ CBCCVCLĐ phát huy tài năng, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Thị Phương Hoa khẳng định.

Phạm Diệp

Nguồn :