M
14:33 | 06/06/2018

Người cao tuổi ở Việt Nam đang được quan tâm như thế nào?

Tính đến tháng 6, Việt Nam có 2 triệu người cao tuổi đang được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, 1 triệu người được chúc thọ, mừng thọ mỗi năm.

Nguồn :