M
15:25 | 14/07/2016

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo cho người lao động

Ngày 13.7, Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị BCH kiện toàn bổ sung các chức danh BCH và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

ldld huyen my duc chu trong cham lo cho nguoi lao dong LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Tặng quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn
ldld huyen my duc chu trong cham lo cho nguoi lao dong Hội thao CNVCLĐ – LLVT huyện Mỹ Đức năm 2016
ldld huyen my duc chu trong cham lo cho nguoi lao dong LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Hội nghị đã bầu bổ sung 5 đồng chí Uỷ viên BCH, 2 đồng chí ủy viên BTV; 1 đồng chí ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Mỹ Đức khóa VIII, nhiệm kì 2013-2018.

ldld huyen my duc chu trong cham lo cho nguoi lao dong
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Kết quả có 98,55% CĐCS tổ chức thành công hội nghị như hội nghị cán bộ công chức; hội nghị người lao động.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động cũng được LĐLĐ huyện chú trọng. LĐLĐ phối hợp với phòng lao động huyện tham gia kiểm tra giám sát tình hình lao động và giải quyết việc làm cho người lao động. Phối hợp tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2016 và kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp.

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện đã thành lập 02 CĐCS, kết nạp 331 đoàn viên đạt 94,57% kế hoạch, giới thiệu 107 đoàn viên ưu tú kết nạp và Đảng.

Nguồn :