M
17:03 | 07/12/2018

Huyện Chương Mỹ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần với nhân dân

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội; nhất là trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

dua chinh sach bao hiem xa hoi den gan voi nhan dan BHXH huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật BHXH tới doanh nghiệp
dua chinh sach bao hiem xa hoi den gan voi nhan dan Đẩy mạnh các giải pháp để đạt hiệu quả
dua chinh sach bao hiem xa hoi den gan voi nhan dan Ngành BHXH: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra

Đây là khẳng định của đồng chí Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tại Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách chính sách BHXH diễn ra tại huyện vừa qua.

dua chinh sach bao hiem xa hoi den gan voi nhan dan
Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách chính sách BHXH. (Ảnh: Hoài Lưu).

Thông qua hội nghị này nhằm giúp các đại biểu nắm bắt những vấn đề cốt lõi trong các văn bản chỉ đạo làm cơ sở để các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Hoàng Minh Hiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND huyện Chương Mỹ giao tại Kế hoạch số 268. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc tích cực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm đưa chính sách BHXH đến gần với nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân.

Theo đó, huyện Chương Mỹ tập trung thực hiện 6 nội dung gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH và xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Giai đoạn đến năm 2021, huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu đạt khoảng 33% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; phấn đấu đạt khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu đạt khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu đạt khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện Chương Mỹ cũng đã giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; nội dung của Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu giai đoạn 2018 - 2021.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trao đổi hướng dẫn một số nhiệm vụ cụ thể của lĩnh vực này trên địa bàn huyện Chương Mỹ trong thời gian tới.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Nguồn :