M
15:29 | 06/12/2018

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 06/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh chủ trì và trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.  

hoi nghi truc tuyen hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xii cong doan viet nam LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn
hoi nghi truc tuyen hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xii cong doan viet nam Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI
hoi nghi truc tuyen hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xii cong doan viet nam Long Biên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố

Hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp tham dự bao gồm: Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ công đoàn chuyên trách từ CĐCS trở lên; chủ tịch CĐCS ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên công đoàn trở lên.

hoi nghi truc tuyen hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xii cong doan viet nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị

Riêng điểm cầu Hà Nội, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, có 1700 cán bộ công đoàn chủ chốt thuộc 18 Công đoàn ngành trung ương, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, cơ quan Tổng liên đoàn tham gia học tập.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 3 khâu đột phá là: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tâm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

“Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội một cách thống nhất sáng tạo,thông suốt từ nhận thức tới thực tiễn công tác của các cấp công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp cong nhân và tổ chức công đoàn trong tình hình mới, hôm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam lần đầu tiên tổ chức hội nghị học tập trực tuyến Nghị quyết với quy mô lớn”- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

hoi nghi truc tuyen hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xii cong doan viet nam
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến chỉ đạo cán bộ các cấp công đoàn Thủ đô tập trung cao độ, quán triệt sâu sắc các nội dung được truyền đạt tại hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị cán bộ công đoàn các cấp cần tập trung chú ý lắng nghe, ghi chép, quán triệt sâu sắc tinh thần cơ bản của Nghị quyết đồng thời từ vị trí công tác của bản thân và đơn vị mình mà suy nghĩ xem sẽ áp dụng triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trong thực tiễn như thế nào cho hiệu quả, và phải tiến hành viết thu hoạch.

Đối với lãnh đạo các các đầu mối công đoàn cần phải chỉ đạo việc học tập quán triệt Nghị quyết một cách nghiêm túc, đảm bảo quân số, chất lượng học tập, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình kế hoạch để thực hiện trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng đề nghị các đồng chí giảng viên tập trung trao đổi những vấn đề cốt lõi, cơ bản của Nghị quyết đến các đại biểu sao cho việc truyền đạt đạt hiệu quả cao nhất.

hoi nghi truc tuyen hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xii cong doan viet nam
500 cán bộ các cấp công đoàn Hà Nội tham gia hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội

Trong chương trình hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn ưong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Sau hội nghị, cán bộ tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Tham dự điểm cầu Hà Nội, đối với LĐLĐ Thành phố Hà Nội có 500 cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn Thủ đô gồm: các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ Thành phố; Thường trực, lãnh đạo và cán bộ công chức, nhân viên các Ban LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp; Chủ tịch CĐCS ở đơn vị có từ 2000 đoàn viên công đoàn trở lên; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS, Công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết của đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đại biểu tập trung cao độ, tiếp thu một cách sâu sắc tinh thần Nghị quyết và nội dung các chuyên đề được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt tại hội nghị, từ đó thấm nhuần về tư tưởng, nhận thức từ đó triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguồn :