M
20:55 | 10/10/2018

Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối khu tái định cư Đông Hội, Đông Anh

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía tây thôn Hội Phụ nối với đường khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/500.

duyet chi gioi duong do tuyen duong noi khu tai dinh cu dong hoi dong anh Huyện Đông Anh: 150 cán bộ được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
duyet chi gioi duong do tuyen duong noi khu tai dinh cu dong hoi dong anh Huyện Đông Anh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
duyet chi gioi duong do tuyen duong noi khu tai dinh cu dong hoi dong anh Đông Anh phát động phong trào rửa tay sạch, phòng chống dịch bệnh năm 2018

Theo đó, tổng tuyến đường có chiều dài 600m, được xác định trên cơ sở tuyến đường hiện có, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị N9 đã được UBND TP phê duyệt. Điểm đầu tại nút giao đường gom cầu Tứ Liên - Quốc lộ 3 mới với đường Đông Hội; Điểm cuối tại nút giao với khu tái định cư Đông Hội.

duyet chi gioi duong do tuyen duong noi khu tai dinh cu dong hoi dong anh
Huyện Đông Anh đang được quy hoạch theo hướng đô thị

Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch được tổ chức nút giao theo đúng định hướng quy hoạch phê duyệt. Chỉ giới đường đỏ các nút giao với các đường ngang quy hoạch thể hiện trong hồ sơ chỉ xác định sơ bộ và sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết. Các dự án xây dựng các tuyến đường ngang sẽ được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở quyết định đã được phê duyệt, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác định hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 phù hợp với quyết định này, để rà soát, thông báo chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị được cung cấp hồ sơ dọc tuyến đường này.

UBND huyện Đông Anh và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ của tuyến đường, bàn giao cho UBND xã Đông Hội để quản lý quy hoạch dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan để triển khai công tác lập dự án đầu tư theo đúng quy định.

Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch, đồng thời thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Tuấn Dũng

Nguồn :