M
17:29 | 27/01/2016

Vẻ lộng lẫy của 16 cây đẹp nhất thế giới

Vẻ đẹp lộng lẫy đến choáng ngợp của những cái cây đẹp nhất thế giới:

Những ngôi nhà sinh thái đẹp nhất thế giới
10 thành phố xinh đẹp nhất thế giới
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Canada
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Cây 144 năm tuổi ở Nhật
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
New Zealand
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Oregon, Mỹ
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Oregon, Mỹ
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
South Carolina - Mỹ
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Brazil
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Yemen
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Oregon, Mỹ
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Hawaii
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Nam Phi
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
South Carolina - Mỹ
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Madagascar
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
Bắc Ai Len
16 cây đẹp, thế giới, du lịch,
California (Mỹ)

Nguồn :