M
22:22 | 25/10/2019

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai

Thành công từ công tác tuyên truyền, vận động

(LĐTĐ) Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện ủy, chính quyền huyện Quốc Oai đã phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.  

thanh cong tu cong tac tuyen truyen van dong Lực đẩy trong xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thất
thanh cong tu cong tac tuyen truyen van dong Sơn Tây phát triển chăn nuôi, thủy sản gắn với quy hoạch vùng

Lấy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm mục tiêu định hướng, huyện Quốc Oai đã triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong đó, huyên chú trọng tiến hành tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã với nhân dân thông qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức, thống nhất hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 02-CTr/TU, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện.

thanh cong tu cong tac tuyen truyen van dong
Quốc Oai xây dựng nông thôn mới thành công nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân

Huyện chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Huyện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh Huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn trong; đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Huyện các mô hình, gương điển hình tiên tiến, kết quả, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng chuyên mục “Nông nghiệp và Nông thôn” tuyên truyền về Chương trình 02-CTr/TU, phát thanh thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của Huyện và xã.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân Huyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện giữa các phòng, ban và 20 xã, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức và nhân dân đóng góp kinh phí, công sức chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt kế hoạch cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 09 tiêu chí huyện nông thôn mới tuyên truyền vận động người tham gia đóng góp ngày công tiền của, hiến đất xây dựng hạ tầng, làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới…

Ở cấp xã, các xã đã triển khai hội nghị đến thôn và nhân dân để tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình và lấy ý kiến góp ý về sự hài lòng của người dân trong tổ chức triển khai.

Sau gần 10 năm nỗ lực thực hiện đề án, với sự đồng lòng, góp sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Quốc Oai đã đạt được những kết quả toàn diện: Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 44 triệu đồng/người/năm, tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2010.

Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018, huyện còn 253 hộ, chiếm tỷ lệ 0,46%; giảm 5.049 hộ nghèo so với năm 2010. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch sông Đà đạt 82%. Nhựa hóa, bê tông hóa 799,26km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn.

Với những kết quả đã đạt được, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Mộc Thanh

Nguồn :