M
09:29 | 10/08/2018

Hoàn Kiếm

Nâng cao nghiệp vụ phòng chống cháy nổ

Tin từ quận Hoàn Kiếm cho hay, nhằm củng cố và bổ sung những kiến thức cơ bản về PCCC, CNCH góp phần phòng ngừa, làm giảm các vụ cháy, nổ trên địa bàn, vừa qua tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC, CNCH năm 2018.

tin nhap 20180810084749 Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống cháy nổ
tin nhap 20180810084749 Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy nổ

Trong những năm qua UBND Quận Hoàn Kiếm luôn xác định việc đảm bảo công tác Phòng cháy và chữa cháy là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và hết sức nặng nề. Đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi hộ gia đình và cá nhân phải cố gắng, nỗ lực và tự giác thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy nhằm kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, ngăn chặn không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, gữi gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận.

Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy và Chữa cháy cho các lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở là công tác trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan nhằm thực hiện nguyên tắc đã được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy “ Mọi hoạt động Phòng cháy chữa cháy trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ ”.

Lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nắm vững các qui định của Nhà nước, của Bộ công an về công tác PCCC, CNCH. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực, ý thức, tinh thần của lực lượng PCCC tại chỗ; nắm vững các kỹ năng thao tác, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện PCCC, CNCH góp phần làm giảm tới mức thấp nhất các vụ cháy và hạn chế thiệt hại do cháy gây ra./.

A.T

Nguồn :