Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị

14:52 | 29/05/2018
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16-4-2018 của UBND thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản số 1975/SGDĐT-TCCB  gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở chỉ đạo thực hiện một số nội dung.
tin nhap 20180529143726 Tập trung tuyên truyền xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động
tin nhap 20180529143726 Siết chặt kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm
tin nhap 20180529143726 Xuân mới, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính

Trong đó, Sở yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai đối với cán bộ công chức, viên chức người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan nơi công cộng với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Cùng đó, Sở yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành công việc; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc của người dân; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề được xã hội quan tâm.

tin nhap 20180529143726
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm "5 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc…

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính dưới hình thức kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với các bộ phận trực thuộc và người lao động trong đơn vị.

P.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này