M
11:27 | 17/03/2020

Xứng đáng với vị thế Thủ đô của đất nước

(LĐTĐ) Hôm nay (17/3), Đảng bộ thành phố Hà Nội kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (17/3/1930 -17/3/2020). 90 năm qua, quán triệt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân Thủ đô giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, xứng đáng với vị thế Thủ đô của đất nước.

xung dang voi vi the thu do cua dat nuoc Chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại
xung dang voi vi the thu do cua dat nuoc Điểm lại những dấu son lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô
xung dang voi vi the thu do cua dat nuoc Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Phụ nữ Thủ đô tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang
xung dang voi vi the thu do cua dat nuoc
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và góp ý về Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tháng 11/1959. Ảnh: Tư liệu

Sinh thời, dù bận trăm công, nghìn việc, song Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhiều tình cảm và những lời dặn giò mang tầm chiến lược. Người từng nói:  “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Đặc biệt, trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ TP Hà Nội (25/4/1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc nhở: “Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thấm nhuần lợi dạy của Bác Hồ kính yêu, với tinh thần “Hà Nội là Thủ đô của đất nước nên phải đi trước, về trước trong các phong trào”, suốt những thập kỷ qua Đảng bộ, chính quyền, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết một lòng đưa Thủ đô phát triển xứng tầm với vị trí chính trị của mình.

Ngược dòng lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, của Trung ương Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân làm nên tổng khởi nghĩa  ngày 19/8/1945 tại Hà Nội, mở đầu cho giai đoạn cả nước đứng vùng lên giành chính quyền. Và kết quả, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chấm dứt hơn 80 năm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc đưa Việt Nam thành quốc gia độc lập.

Độc lập ngắn chẳng tày gang, năm 1946 thực dân Pháp lại quyết xâm lược nước ta một lần nữa, Đảng bộ TP Hà Nội lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với ý chí: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã sáng tạo nhiều hình thức chiến đấu, làm tiêu hao lực lượng địch và kìm chân chúng ở Thủ đô, chặn đứng mưu toan “Đánh nhanh thắng nhanh”.

Với tâm thế “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân Hà Nội đã bảo vệ thành công việc rút quân, vật tư, khí tài lên căn cứ địa để rồi 9 năm sau, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7/5/1954, sau đó vào ngày 10/10/1954 những đoàn quân năm xưa lại “trùng trùng” về tiếp quản Thủ đô, đánh dấu mốc lịch sử thành phố Hà Nội được giải phóng hoàn toàn.

Hà Nội được giải phóng cũng là thời điểm đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền, trong giai đoạn 1954 - 1975, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đủ đô cùng lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ: Hạt nhân xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; hậu phương vững chắc cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ này, Hà Nội đã chứng kiến hàng loạt nhà máy, xí nghiệp công nghiệp nặng được xây dựng, mà còn trực tiếp chiến thắng pháo đài bay B52 của không lực Hoa Kỳ mà chưa có bất kỳ quân đội nào trên thế giới “đánh bại” vào thời điểm đó.

Chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không những ngày mùa Đông năm 1972 là sự kiện có tính quyết định để Chính phủ Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Paris đồng ý rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Có thể nói, thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ kính yêu; sau đó là thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã làm nên nhiều thành tựu mới, bước đầu xây dựng Thủ đô XHCN, đồng thời ra sức chi viện cho cách mạng miền Nam. Chỉ tính riêng sức người, Hà Nội đã có hơn 11.000 người con ưu tú hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, góp sức thu non sông về một mối.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, bằng việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự điều hành năng động của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ đạt nhiều thành tựu hơn hữa trong thời gian tới. Xứng đáng với vị thế Thủ đô của đất nước; xứng đáng với danh hiệu: “Thủ đô anh hùng- Thành phố vì hòa bình”

Sau khi nước nhà thống nhất, kinh tế- xã hội của Thủ đô cũng lâm vào tình cảnh khó khăn, song phát huy những giá trị của Thủ đô Anh hùng không chịu khuất phục trước kẻ thù và đói nghèo, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã chính thức mở ra con đường đổi mới cho đất nước. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, tại Đại hội  lần  thứ X Đảng bộ TP (tháng 10/1986) đã cụ thể hóa nhiều khâu đột phá nhằm đưa kinh tế- xã hội Thủ đô vượt qua sự khủng hoảng. Kết quả đến những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước và những năm đầu của thế kỷ XXI, kinh tế của Hà Nội đã cơ bản vận theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển ngày càng nhiều, hàng hóa được tự do lưu thông… nhờ đó đời sống của nhân dân đã bước sang một trang mới. 

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (tháng 1/2008) và Nghị quyết 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội Khóa XII, từ 1/8/2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính để đáp ứng nhu cầu xây dựng Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và hội nhập quốc tế, ngang tầm với một Thủ đô của một đất nước 100 triệu dân trong tương lai gần. Đến nay, Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Tăng trưởng GRDP luôn duy trì ở mức cao, bình quân hơn 7%/năm, thu ngân sách bảo đảm, xuất khẩu tăng, môi trường đầu tư kinh doanh tích cực được cải thiện (chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh -PCI năm 2018 xếp thứ 9/63), hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài vươn lên dẫn đầu cả nước (năm 2019 đạt 8,05 tỷ USD mức cao nhất trong 30 năm đổi mới và hội nhập); an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao hàng năm... Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế. Trên bình diện chính trị, Hà Nội đã trở thành Thủ đô- trung tâm của các hội nghị, hội thảo quốc tế lớn và quan trọng.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, bằng việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự điều hành năng động của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ đạt nhiều thành tựu hơn hữa trong thời gian tới. Xứng đáng với vị thế Thủ đô của đất nước; xứng đáng với danh hiệu: “Thủ đô anh hùng- Thành phố vì hòa bình”.

LĐTĐ

Nguồn :