M
02/01/2020 14:49

Ngành Tuyên giáo Thủ đô:

Xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Chính quyền Thành phố

(LĐTĐ) Năm 2019 là năm nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, và chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Phát huy tinh thần chủ động, dự đoán đúng tình hình, nắm bắt kịp thời dư luận, Ngành Tuyên  giáo Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó Ban Tuyên giáo đã tham mưu, triển khai một số nội dung mới, khó được Thành phố và Trung ương đánh giá cao.

xung dang voi niem tin cua dang bo va chinh quyen thanh pho Hà Nội - Viêng Chăn: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo
xung dang voi niem tin cua dang bo va chinh quyen thanh pho Tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2019
xung dang voi niem tin cua dang bo va chinh quyen thanh pho Gần 500 cán bộ Đoàn tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

Trong kết quả đã đạt được phải kể đến Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản, hướng dẫn các quận, huyện, thị uỷ, Đảng uỷ khối, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương đến cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ kịp thời, hiệu quả.

Điểm mới là việc học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức trực tuyến, đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương – người trực tiếp tham gia xây dựng nghị quyết truyền đạt, đảm bảo hiệu quả, lại không phải di chuyển nhiều.

xung dang voi niem tin cua dang bo va chinh quyen thanh pho
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng chủ động, tích cực tham mưu giúp Thành uỷ, các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của Thành uỷ về văn hoá, khoa giáo, báo chí xuất bản; tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân.

Cùng với đó Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Thành phố. Chủ động hướng dẫn, triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Tiêu biểu là tuyên truyền sự kiện Hội nghị Thượng đình Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2019, Thành phố đã đạt được kết quả toàn diện, kết quả đó có vai trò đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố.

Kết quả nổi bật là ngành Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy từ Thành phố đến quận, huyện, cơ sở, có nhiều đổi mới trong học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố, trong đó tăng cường trực tuyến, kết nối đến tận cơ sở. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ của từng địa phương;Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII cũng như Chị thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngành Tuyên giáo cũng phối hợp hiệu quả với các cơ quan trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về kinh tế - xã hội, và giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách đặt ra trong cuộc sống người dân.

Đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết 15 cũng như Chỉ thị 15, cấp ủy Đảng các cấp và Ngành Tuyên giáo vào cuộc quyết liệt qua đó giảm được số cơ sở Đảng và điểm bức xúc ở địa phương, góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động một cách thiết thực; trước mắt, cần tập trung triển khai các kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và đại hội Đảng toàn quốc…

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, các chương trình đề án công tác tuyên giáo, công tác xây dựng đảng; tiếp tục đổi mới tư duy về công tác báo chí; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, sớm phát hiện những trường hợp nguy cơ gây mất ổn định, tăng cường các biện pháp xử lý phòng ngừa…

Ban tuyên giáo đã ban hành 2 công văn chỉ đạo tuyên truyền sự kiện gắn với tuyên truyền 20 năm Hà Nội được Unesco trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hoà Bình”, công tác tuyên truyền đã tạo được ý thức tốt của nhân dân Thủ đô đối với sự kiện và đã góp phần phục vụ tốt việc tổ chức Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ - Triều và được lãnh đạo Thành phố đánh giá cao, bạn bè Quốc tế ghi nhận.

Trong công tác báo chí xất bản, kết quả nổi bật là Ban Tuyên giáo đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí của Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của của Thủ đô trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Trong đó chú trọng các nội dung: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2019; kết quả xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện 2 quy tắc ứng xử của Thành phố...

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm. Hội nghị giao ban báo chí được duy trì, Ban Tuyên giáo đã cung cấp thông tin và định hướng kịp thời các nội dung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Hà Nội, những vấn đề được dư luận quan tâm.

Năm 2019 là năm thứ 2 Ban Tuyên giáo tham mưu tổ chức thành công 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội và giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thành phố Hà Nội. Ngoài ra Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chủ động tham mưu hiệu quả việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực...

Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội và cả nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã xây dựng 11 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo của thành phố. Trong đó Ban chỉ đạo tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền thí điểm mô hình Chính quyền đô thị.

Tham mưu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 - NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08- QĐi/TW. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thành phố.

Ban Tuyên giáo cũng sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí xuất bản; nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân…Tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố...

Trần Vũ

Nguồn :