M
07/06/2020 09:55

Xây dựng xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên chủ trì hội nghị với các phòng ban liên quan, lãnh đạo xã Đại Thắng nhằm rà soát các tiêu chí thực hiện huyện nông thôn mới và xã Đại Thắng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.     

xay dung xa dai thang huyen phu xuyen dat chuan nong thon moi nang cao nam 2020 Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên: Đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
xay dung xa dai thang huyen phu xuyen dat chuan nong thon moi nang cao nam 2020 Hà Nội công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều xã có xuất phát điểm thấp nhưng sau 10 năm triển khai, tất cả các xã trong huyện đã tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đến nay, toàn huyện đã có 25/25 xã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã thực hiện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 2 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí về an ninh trật tự và tiêu chí môi trường.

xay dung xa dai thang huyen phu xuyen dat chuan nong thon moi nang cao nam 2020
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: N.Vàn)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đại Thắng, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao (giai đoạn 2018 - 2020).

Đến nay xã đã được đầu tư kinh phí trên 63,3 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đối ứng của thôn, xã và nhân dân đóng góp để xây dựng hàng chục công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Qua rà soát thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Thắng tự đánh giá đạt 96,3/100 điểm.

Để đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, xã Đại Thắng đã tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp; Tập trung phát kinh tế làng nghề, cơ giới hoá, dịch vụ trong trong sản xuất nông nghiệp; Các trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cơ sở vật chất, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo, đánh giá các nội dung thực hiện liên quan đến 9 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các phòng, ngành huyện cũng tham gia đóng góp ý kiến, nêu lên những giải pháp, cùng Ban chỉ đạo xã Đại Thắng tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh: Để phấn đấu đạt các tiêu chí huyện nông thôn trong năm 2020, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở. Qua ý kiến, thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung rà soát, đánh giá nghiêm túc các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Trên cơ sở xác định cụ thể những tiêu chí, chỉ tiêu nào đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Đối với xã Đại Thắng, để phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là vai trò chủ thể của người dân thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, phối hợp với các các cơ quan chuyên môn huyện rà soát lại các tiêu chí chưa đạt phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

N.Vàn

Nguồn :