M
14:15 | 23/08/2018

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Chương trình phát triển đoàn viên được xác định là 1 trong 4  chương trình hành động trọng tâm của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018. Với sự quyết tâm của cả hệ thống, nhiều giải pháp đa dạng được triển khai, chương trình đã đạt được kết quả quan trọng. 

xay dung to chuc cong doan vung manh Vì mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
xay dung to chuc cong doan vung manh Phát huy truyền thống quận Đống Đa anh hùng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tính đến ngày 30/11/2017, cả nước đã có 10.051.052 đoàn viên thuộc 126.313 công đoàn cơ sở; tăng so với đầu nhiệm kỳ hơn 2,1 triệu đoàn viên; hoàn thành chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước thời hạn. Trong đó, có 44 công đoàn tỉnh, ngành đã triển khai phát triển đoàn viên theo phương pháp mới, thành lập 1.010 công đoàn cơ sở, kết nạp 97.231 đoàn viên.

xay dung to chuc cong doan vung manh
Ra mắt công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Bắc Hà thuộc LĐLĐ quận Long Biên

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh có nhiều chuyển biến. Các cấp công đoàn đã tích cực triển khai, cụ thể hóa Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở”, “Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, xây dựng bảng chấm điểm, từng bước thực hiện việc đánh giá hoạt động của công đoàn cơ sở thực chất hơn.

Hàng năm, bình quân 90% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp khu vực nhà nước đạt vững mạnh, 45-55% công đoàn cơ sở ở ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt vững mạnh, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở đã đạt kết quả bước đầu. Trong nhiệm kỳ, có 63/63 địa phương hoàn thành việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện và giải thể 83 công đoàn ngành địa phương có dưới 2.000 đoàn viên. Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” được tiến hành thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo, bồi dưỡng 1.242.077 lượt cán bộ công đoàn các cấp.

Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công đoàn chủ động tham gia các hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XIV. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 415.160 đoàn viên ưu tú cho Đảng, theo đó, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 336.533 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bảo Duy

Nguồn :