M
20:49 | 12/07/2019

Xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tôn giáo

(LĐTĐ) Nhằm góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo Báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí.

xay dung nhan thuc dung dan cua xa hoi ve dan toc ton giao Chấn hưng những giá trị tốt đẹp văn hóa dân tộc
xay dung nhan thuc dung dan cua xa hoi ve dan toc ton giao Cần đảm bảo giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc
xay dung nhan thuc dung dan cua xa hoi ve dan toc ton giao Thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Ngày 21/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Ngay sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Tổ công tác liên ngành, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn và kế hoạch triển khai đề án này.

xay dung nhan thuc dung dan cua xa hoi ve dan toc ton giao
Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Ngọc Hải đã giới thiệu đề án và dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tới các đại biểu.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Trong giai đoạn phát triển kinh tế, hội nhập hiện nay, tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm, thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Do đó, đề án được thành lập tập trung hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng; phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; từ đó tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng hy vọng, với sự tham dự của đông đảo đại diện các bộ, ngành và các cơ quan báo chí liên quan, hội thảo sẽ thu được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, góp phần giúp Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện và giải quyết mọi vấn đề thắc mắc của các cơ quan đơn vị trong việc lập kế hoạch triển khai cụ thể để đề án sớm đưa vào triển khai một cách hiệu quả, thiết thực.

Tại Hội thảo, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Ngọc Hải đã giới thiệu đề án và dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tới các đại biểu tham dự hội thảo, qua đó hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch thực hiện đề án năm 2019-2020.

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề án gồm 3 nhiệm vụ chính: Thứ nhất là bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; thứ hai là xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; thứ ba là tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở mỗi nhiệm vụ, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đều trình bày hướng dẫn cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác xây dựng kế hoạch, cách thức thực hiện tới các đại biểu tham dự.

Về hình thức thông tin tuyên tuyền, đề án yêu cầu thực hiện thông tin tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm phục vụ dân tộc thiểu số; phục vụ tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo); tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua hội thảo, hội thi, phổ biến, tư vấn pháp luật; tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ quan sở giáo dục – đào tạo; hoạt động văn hóa – nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức liên quan khác. Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.

Hội thảo cũng đã lắng nghe ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị và tích cực trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan cũng như cách thức triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.

P.B

Nguồn :