M
21:50 | 21/11/2019

Xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã, đang triển khai đồng bộ nhiều công việc quan trọng nhằm xây dựng một chính quyền tinh gọn, hiệu quả, phát huy dân chủ, mở rộng sự tham gia của đại diện cộng đồng dân cư với chính quyền, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

xay dung mo hinh chinh quyen tinh gon hieu qua Cần nâng cao hiệu quả quảng bá giá trị di sản
xay dung mo hinh chinh quyen tinh gon hieu qua Chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn và tiên tiến
xay dung mo hinh chinh quyen tinh gon hieu qua Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp

Nội thành Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư với mật độ dân số rất cao, nên việc quản lý nhà nước về mọi lĩnh vực ở các quận, thị xã luôn phức tạp hơn nhiều so với khu vực nông thôn. Đặc biệt, mô hình tổ chức và thực tiễn quản lý điều hành những năm qua cho thấy có nhiều bất cập.

xay dung mo hinh chinh quyen tinh gon hieu qua
Thành phố Hà Nội đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. (Ảnh: Cao Tiến)

Trong đó nổi lên là vai trò quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp chưa được phát huy đúng mức. Năng lực quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp còn nhiều yếu kém... Thực tiễn đó đòi hỏi cần sớm có thể chế tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị phù hợp.

Theo chủ tịch UBND một phường ở quận Đống Đa (thành phố Hà Nội), phường này có gần 25 người trong HĐND. Hoạt động của HĐND ở các cấp cơ sở như phường, xã, thị trấn tuy có những kết quả, tiến bộ nhất định nhưng còn rất nhiều hạn chế.

HĐND cấp phường không quyết định được các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương mà chủ yếu quyết lại những vấn đề đã duyệt. Việc giám sát của HĐND đối với UBND còn mang nặng tính hình thức; kết quả, hiệu quả, tác dụng của giám sát chưa rõ nét. Người dân địa phương chưa thực sự tin tưởng vào vai trò đại diện của HĐND cũng như của đại biểu HĐND do mình bầu ra. Vì vậy, đòi hỏi phải có những thay đổi để các hoạt động của cơ sở được hiệu quả, có thể tạo cơ chế tăng thêm chức năng của Ủy ban Mặt trận tổ quốc ở cấp cơ sở để đơn vị này lấp vào khoảng trống trách nhiệm của HĐND để lại.

Hiến pháp năm 2013 cũng đã quy định rất rõ tại Điều 111, xác định cần xây dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn để thích ứng với điều kiện phát triển mới. Trên cơ sở đề xuất của thành phố Hà Nội về triển khai Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020", ngày 19/4/2019, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 46-KL/TƯ đồng ý cho Thủ đô Hà Nội triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận.

Triển khai thực hiện chủ trương trên, thời gian qua thành phố Hà Nội đã phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đề án này được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có sự phối hợp với các cơ quan tư vấn, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã có tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét cho thông qua dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 177 phường của các quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước đầu tiên để thực hiện mô hình chính quyền đô thị, được nhiều đại biểu Quốc hội, nhiều chuyên gia về quản lý đô thị cho là sẽ khắc phục những bất cập trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh của Thủ đô trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội cũng đã, đang triển khai đồng bộ nhiều công việc quan trọng khác, như từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn hóa, chuyên nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm... Một chính quyền tinh gọn, hiệu quả, phát huy dân chủ, mở rộng sự tham gia của đại diện cộng đồng dân cư với chính quyền đã, đang từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Hoàng Phúc

Nguồn :