M
29/01/2020 17:10

Xây dựng huyện Mỹ Đức đẹp giàu

(LĐTĐ) Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới cũng là thời điểm huyện Mỹ Đức chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể nói, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Bước sang năm mới 2020, với khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đoàn kết một lòng quyết làm nên những thắng lợi mới.

xay dung huyen my duc dep giau Tiễn đưa 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm
xay dung huyen my duc dep giau Bộ Công an thông tin về vụ Đồng Tâm
xay dung huyen my duc dep giau Khởi tố 22 đối tượng gây nên vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức thậm chí một số nơi diễn ra tình trạng bất ổn. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt của Trung ương, trực tiếp là Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và sự phối hợp giúp đỡ toàn diện của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nỗ lực vượt lên, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

xay dung huyen my duc dep giau
Bà Bạch Liên Hương

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đã xây dựng phát triển một số mô hình phát triển kinh tế hàng hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn toàn huyện nhiều đổi mới toàn diện, thu nhập bình quân đầu người đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường; cơ sở hạ tầng phát triển đột phá tạo diện mạo mới.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển phục vụ tốt thực thi công vụ và đời sống; chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tích cực; hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư, chất lượng chuyên sâu ngày càng nâng lên; du lịch, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, tạo nguồn thu chủ yếu ngân sách của huyện.

Những hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao ngày càng khởi sắc; an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quốc phòng đảm bảo vững chắc, thực hiện hiệu quả công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự toàn huyện được giữ vững, duy trì không để phức tạp thêm tình hình tại ‘‘điểm nóng” xã Đồng Tâm.

Huyện ủy Mỹ Đức cũng chủ động tham mưu với Trung ương, Thành phố giải quyết từng việc dần ổn định tình hình. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, kỷ cương hành chính, ý thức chấp hành công vụ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có bước chuyển biến mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sáng tạo, đổi mới.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, củng cố; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

xay dung huyen my duc dep giau

Về công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 115-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội, ban hành và triển khai Kế hoạch số 116-KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàn thành xây dựng đề cương văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị. Thành lập Đoàn công tác của Huyện uỷ làm việc với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ và chuẩn bị các điều kiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Mỹ Đức đặt quyết tâm cao, không có điểm nóng nào phát sinh, 100 % tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, sớm giải quyết triệt để tình hình Đồng Tâm, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đồng Tâm nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung vững mạnh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Hồng Sơn tổ chức Đại hội trong quý I/2020 và phân công cán bộ phụ trách Đại hội đối với các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Huyện uỷ căn cứ Nghị quyết Đại hội, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; chủ động xây dựng các Chương trình, Đề án, kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, có hiệu quả. Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công Uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội tại cơ quan, đơn vị được phụ trách. Đặc biệt trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đặt quyết tâm cao, không có điểm nóng nào phát sinh, 100 % tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, sớm giải quyết triệt để tình hình Đồng Tâm, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đồng Tâm nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, với truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế phát triển bền vững, môi trường sống trong lành, là điểm đến yêu thích để du lịch và nghỉ dưỡng, đời sống nhân dân hạnh phúc, nơi sống lý tưởng trong tương lai.

Bạch Liên Hương

Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức

Nguồn :