M
20:38 | 23/07/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ

(LĐTĐ) Muốn có tổ chức Công đoàn mạnh, trước hết phải có cán bộ giỏi và nhiệt huyết. Muốn có cán bộ giỏi, điều đầu tiên phải làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng. Đây chính là những điều kiện cần để Công đoàn Thủ đô nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. 

xay dung doi ngu can bo cong doan chuyen nghiep ban linh tri tue LĐLĐ thị xã Sơn Tây biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu
xay dung doi ngu can bo cong doan chuyen nghiep ban linh tri tue Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ
xay dung doi ngu can bo cong doan chuyen nghiep ban linh tri tue Sân chơi bổ ích để cán bộ công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi

Đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, kỹ năng và bản lĩnh chính trị của cán bộ công đoàn các cấp là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ sống còn để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

xay dung doi ngu can bo cong doan chuyen nghiep ban linh tri tue
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu (thứ hai từ phải sang) trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

Nhận thức điều này, những năm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ công đoàn theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cán bộ công đoàn.

Về nội dung, Liên đoàn Lao động Thành phố tập trung triển khai bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề công tác công đoàn.

Một trong những mục tiêu mà Chương trình đặt ra là phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp (từ tổ phó công đoàn trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.

Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, bổ sung các kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Về nội dung, công tác đào tạo bồi dưỡng sẽ tập trung cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ công đoàn, kiến thức về chính sách, pháp luật lao động; kỹ năng hoạt động, nhất là kỹ năng đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động, người lao động, kiến thức về tổ chức đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động...

Đối với cán bộ công đoàn cơ sở nhất là cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, nội dung đào tạo được chú trọng là cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động công đoàn cơ sở, kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng đàm phán, đối thoại… Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ... để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô trong những năm qua cũng đã có nhiều đổi mới, kết hợp giữa phương pháp truyền thống với phương pháp đào tạo tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học.

Các buổi đào tạo, tập huấn cho cán bộ công đoàn cũng không còn thụ động, một chiều mà tăng cường việc trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ công đoàn có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức, vận dụng vào thực tế công tác.

Thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, các cấp công đoàn Thủ đô đã trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cơ bản và chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, áp dụng và phát huy tốt kiến thức được đào tạo vào thực tiễn hoạt động, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một thực tế là hiện nay, tư duy của nhiều cán bộ công đoàn chưa theo kịp sự phát triển của tổ chức; đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu về số lượng, một bộ phận yếu về năng lực. Trước thực tế này, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Đây cũng chính là một trong 3 khâu đột phá được xác định tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đối với Hà Nội, ngay sau Đại hội XVI Công đoàn Thành phố (nhiệm kỳ 2018 - 2023), Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng 6 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Chương trình số 02 “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới”.

Một trong những mục tiêu mà Chương trình đặt ra là phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp (từ tổ phó công đoàn trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, bổ sung các kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Về nội dung, công tác đào tạo bồi dưỡng sẽ tập trung cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ công đoàn, kiến thức về chính sách, pháp luật lao động; kỹ năng hoạt động, nhất là kỹ năng đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động, người lao động, kiến thức về tổ chức đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động... nâng cao năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng sẽ đa dạng hóa các hình thức, thời gian tổ chức cho phù hợp với đối tượng cán bộ công đoàn kiêm nhiệm ít ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đồng thời, đổi mới phương pháp đào tạo bằng cách sử dụng phương pháp bài giảng tích cực, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, thực hành, đóng vai và xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn…

Nguyễn Chính HữuPhó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

Nguồn :