M
04/02/2021 16:58

Viết về gương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Trao giải cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện Trao giải Cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động Hiệu quả từ cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy”

Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; thiết thực hướng tới các ngày lễ và sự kiện trọng đại trong năm 2021...

Viết về gương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm học 2020 - 2021
Các tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh về các gương nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh tâm huyết, có nhiều đổi mới trong dạy và học. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, thời gian phát động cuộc thi bắt đầu từ 15/10/2020 đến 11/6/2021. Đối tượng tham dự cuộc thi gồm các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng công dân trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn Thành phố.

Về nội dung, hình thức bài dự thi, kế hoạch cũng nêu rõ: Bài viết hoặc tác phẩm thuộc các thể loại báo chí về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trong đó lưu ý, nội dung các tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh về các gương nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh tâm huyết, có nhiều đổi mới trong dạy và học, đạt hiệu quả rõ nét góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bài dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua Văn phòng Sở (số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm). Hội nghị tổng kết, khen thưởng cuộc thi dự kiến được tổ chức lồng ghép với Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

T.P

Nguồn :