M
21:40 | 20/11/2019

Việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố cần tạo được sự đồng thuận

(LĐTĐ) Quá trình triển khai thực hiện, nhiều ý kiến góp ý khi đổi tên các thôn, tổ dân phố cần phải rà soát cụ thể, nên có định hướng về tên gọi các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập để lấy ý kiến nhân dân, tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, cần có chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp...

viec sap nhap doi ten thon to dan pho can tao duoc su dong thuan Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Đề án sáp nhập tổ dân phố
viec sap nhap doi ten thon to dan pho can tao duoc su dong thuan Sẽ hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách tổ dân phố xong trước 10/10
viec sap nhap doi ten thon to dan pho can tao duoc su dong thuan Quận Thanh Xuân: Tiếp tục tổ chức hội nghị kiện toàn tổ dân phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố “Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019”.

viec sap nhap doi ten thon to dan pho can tao duoc su dong thuan
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BVN, ngày 31/12/2018 của Bộ Nội vụ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố thực hiện sát nhập các thôn có quy mô dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 225 hộ và khuyến khích các thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn, có đủ điều kiện thì thực hiện việc sát nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Dự kiến, toàn thành phố sẽ sáp nhập 4.316 thôn, tổ dân phố; sau khi sáp nhập sẽ giảm 2.824 thôn, tổ dân phố...

Theo báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, kết quả khảo sát về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tại 4 quận, huyện là Mê Linh, Phúc Thọ, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm cho thấy: Đại bộ phận nhân dân đồng tình với chủ trương của Thành phố, song, còn băn khoăn về việc phải thay đổi các loại giấy tờ tùy thân; về sắp xếp, sử dụng các cơ sở vật chất, nhà văn hóa..

Bên cạnh đó, một số thôn có sự tách biệt về địa lý hoặc có sự khác nhau về tôn giáo; việc đặt tên thôn, tổ dân phố sau sáp nhập cũng là một khó khăn. Việc sáp nhập sẽ làm tăng quy mô thôn, tổ dân phố...

Từ thực tế tại cơ sở, đoàn khảo sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố kiến nghị trong quá trình sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố cần phải rà soát cụ thể, nhất là những nơi có khó khăn, vướng mắc để báo cáo Thành phố giải quyết; nên có định hướng về tên gọi các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập để lấy ý kiến nhân dân, tạo sự đồng thuận; có chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp...

Ông Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 7.970 thôn, tổ dân phố (gồm 2.519 thôn và 5.145 tổ dân phố). Sau khi Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố, đến nay, có 22/30 quận huyện đã hoàn thiện các quy trình từ cơ sở, xây dựng hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

Tại hội nghị, phản biện về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, các đại biểu, thành viên Mặt trận Tổ quốc Thành phố cho rằng, việc sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố là một việc lớn, tác động đến tâm tư, tình cảm của người dân, do vậy, cần được xem xét kỹ lưỡng, triển khai thận trọng.

Một số đại biểu đề nghị, việc sáp nhập phải dựa vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán của địa phương, phải tạo được sự đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Bên cạnh đó, cần lựa chọn kỹ cán bộ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố cũng như quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ...

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu, trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp để tham gia ý kiến với Uỷ ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần vào cuộc tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bởi việc sáp nhập thôn, tổ dân phố gắn với triển khai Đề án 21 của Ban Thường vụ Thành ủy - không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

B.D

Nguồn :