M
15/06/2017 09:56

Dự thảo Luật An ninh mạng

Vì sự an toàn của tổ chức và cá nhân

Bộ Công an đang dự thảo Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.

tin nhap 20170615094750 11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng
tin nhap 20170615094750 Nhân lực an ninh mạng Việt Nam: Lượng thiếu, chất chưa đủ!
tin nhap 20170615094750 Kaspersky cảnh báo gia tăng nguy cơ tin tặc tấn công ngân hàng
tin nhap 20170615094750 Đã có cơ quan điều phối ứng cứu khẩn cấp sự cố an ninh mạng

Theo đó, Dự thảo quy định, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia theo pháp luật về an ninh quốc gia, biện pháp nghiệp vụ an ninh mạng, biện pháp tác chiến trên không gian mạng và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp này. Các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Đăng tải chống nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng; Xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu; Tấn công mạng; Khủng bố mạng.

tin nhap 20170615094750

Dự thảo cũng nêu rõ, xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng; thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng như sau: Yêu cầu chủ thể đăng tải thông tin gỡ bỏ bài viết; Ngăn chặn, xóa bỏ thông tin; Tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc rút giấp phép hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin; Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 6 Chương, 64 Điều quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của Việt Nam. Đối tượng áp dụng các quy định tại Luật này là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của Việt Nam.

Theo Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận: An ninh mạng của nước ta hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Các thế lực thù địch phản động đang triệt để sử dụng không gian mạng để xâm phạm quốc phòng và an ninh quốc gia, chống phá Đảng, nhà nước, tuyên truyền phá hoại, kích động gây rối, tạo dư luận xấu, gây hoang mang trong đội ngũ nhân dân. Hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm... Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác đảm bảo an ninh mạng dẫn đến những vướng mắc trong quá trình triển khai các phương án đảm bảo an ninh mạng và các hoạt động giám sát, ứng cứu và khắc phục sự cố. Chính vì vậy, Đại tá Phạm Huyền Ngọc đề nghị đưa dự án Luật An ninh mạng trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Võ Hoàng

Nguồn :