Multimedia
22/01/2023 01:07
Ước vọng đầu Xuân

22/01/2023 01:07

Xuân Quý Mão đã về rực rỡ trong sắc thắm của đào mai, ấm áp trong niềm vui sum họp bên gia đình, người thân. Xuân mới cũng đem theo nhiều ước nguyện về một năm mới với nhiều kỳ vọng. Ngày đầu Xuân mới, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động Thủ đô đã chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô những ước vọng, sẵn sàng tâm thế cống hiến và mong năm mới sẽ có nhiều bứt phá và thành công hơn nữa.
Ước vọng đầu Xuân

Xuân Quý Mão đã về rực rỡ trong sắc thắm của đào mai, ấm áp trong niềm vui sum họp bên gia đình, người thân. Xuân mới cũng đem theo nhiều ước nguyện về một năm mới với nhiều kỳ vọng. Ngày đầu Xuân mới, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động Thủ đô đã chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô những ước vọng, sẵn sàng tâm thế cống hiến và mong năm mới sẽ có nhiều bứt phá và thành công hơn nữa.

Ước vọng đầu Xuân

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Phát huy những thành tích đã đạt được, cùng với tổ chức Công đoàn Thủ đô, các cấp Công đoàn quận Đống Đa quyết tâm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, đón năm mới Quý Mão 2023, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và những người làm công tác Công đoàn quận Đống Đa đang sẵn sàng tâm thế mới với khát vọng và quyết tâm cống hiến thật nhiều cho tổ chức mình, cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, LĐLĐ quận đã đề ra 5 giải pháp đổi mới rút ra từ bài học kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện hoạt động công đoàn để thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2023.

Thứ nhất, về công tác phối hợp, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, bám sát tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của chính quyền và đẩy mạnh công tác phối hợp với các phòng, ban ngành theo hướng cụ thể, trọng tâm, rõ đầu việc, kèm theo đó có cơ chế kiểm tra, rà soát định kỳ là yếu tố cơ bản, là điều kiện rất cần để tổ chức Công đoàn hoạt động có kết quả.

Thứ hai, về chức năng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Công đoàn quận thực hiện tốt phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 100. Với quan điểm Công đoàn cấp trên phục vụ Công đoàn cấp dưới, Công đoàn cơ sở trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Mục tiêu là Công đoàn phải lấy bảo vệ lợi ích người lao động là trọng tâm của việc đổi mới hoạt động công đoàn. Với cách làm bảo vệ lợi ích của người lao động phải đi đôi với lợi ích của người sử dụng lao động, đảm bảo lợi ích các bên trong quan hệ lao động. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Ước vọng đầu Xuân

Thứ ba, về công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn quận đổi mới nội dung, phương thức không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà phải bằng nghệ thuật tuyên truyền cổ động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn sinh động theo phương châm: Biết - Hiểu - Đồng thuận - Tự nguyện tuân thủ, theo nguyên tắc: Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. Đa dạng, linh hoạt khi áp dụng các hình thức tuyên truyền giáo dục, phù hợp với từng đối tượng trong thực tiễn. Đồng thời, hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, các hoạt động mang tính hình thức. Nâng cao chất lượng các Hội nghị tiếp xúc đối thoại, giao lưu với người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để họ hiểu được vai trò của tổ chức Công đoàn.

Thứ tư, về các hoạt động, phong trào, các cấp Công đoàn quận tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình "Tết sum vầy", "Tháng Công nhân" trong các cấp Công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có đổi mới thì mới thu hút đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

Thứ năm, về công tác cán bộ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa hoạt động công đoàn bằng phương châm dễ nhớ, dễ làm “Cán bộ Công đoàn phải cùng ăn, cùng ở cùng làm việc, cùng bàn bạc với công nhân”. Bởi vậy, trong giai đoạn mới, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở có kỹ năng, có trách nhiệm, có bản lĩnh và sự gương mẫu, tạo điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ chế thuận lợi để cán bộ Công đoàn, đặc biệt cán bộ Công đoàn cơ sở nhiệt tình cống hiến.

----------------------------------

Ước vọng đầu Xuân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt đã tập hợp, chăm lo, bảo vệ, vận động, khuyến khích đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ra sức thi đua, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Trước bối cảnh thời kỳ mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức Công đoàn, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn lại một lần nữa được khẳng định khi Bộ Chính trị kịp thời ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”. Đón nhận sự quan tâm này, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, mỗi cán bộ Công đoàn và công nhân lao động vui mừng, phấn khởi, càng thêm tin tưởng tuyệt đối về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước với hoạt động công đoàn.

Ước vọng đầu Xuân

Mỗi cán bộ Công đoàn như tôi thầm hứa, trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, sâu sát, gần gũi hơn nữa với đoàn viên, người lao động, đồng lòng cùng cả hệ thống Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực thi đua, hăng say lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

----------------------------------

Ước vọng đầu Xuân

Anh Nguyễn Ngọc Hoài là tấm gương công nhân lao động luôn nỗ lực cố gắng hết mình đóng góp cho doanh nghiệp và tự trau dồi bản thân. Từ năm 2018 đến nay, anh Hoài liên tục được tặng Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô; giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến sáng tạo” năm 2022 do Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức. Anh Hoài cũng đã đạt được nhiều giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi nâng cao tay nghề của thành phố Hà Nội và cấp Tập đoàn, Công ty. Đặc biệt, trong năm 2022, anh Hoài được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Xuân Quý Mão đã đến, dành thời gian nhìn lại năm cũ, anh Hoài bày tỏ, bản thân anh cảm thấy vui mừng vì trong những biến động, việc làm của anh và đồng nghiệp đã bình thường trở lại sau 2 năm căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên từng chuyền sản xuất, ai nấy đều tích cực làm việc và tham gia các phong trào thi đua. Để có được điều đó, cũng có sự chăm lo rất lớn của tổ chức Công đoàn.

Chia sẻ cảm xúc của mình trong những ngày đầu tiên của năm mới, anh Hoài cho biết, anh rất hào hứng và mong muốn bản thân không ngừng nỗ lực, tiếp tục có nhiều sáng kiến sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp; có thêm nhiều giải tại các cuộc thi tay nghề, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động.

Ước vọng đầu Xuân

“Suốt những năm làm việc, tôi may mắn được tổ chức Công đoàn Thủ đô và Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là điểm tựa vô cùng lớn lao để tôi yên tâm lao động sản xuất. Đầu xuân mới, tôi kỳ vọng sẽ bứt phá và thành công hơn nữa. Tin tưởng trong mọi khó khăn, tổ chức Công đoàn, các doanh nghiệp và công nhân lao động sẽ cùng nhau phát triển”, anh Hoài bày tỏ.

Năm 2023 là năm các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới, anh Hoài tin tưởng đại hội công đoàn các cấp sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng, anh Hoài mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

----------------------------------

Ước vọng đầu Xuân

Là 1 trong 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022 được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng, anh Nguyễn Đình Tường - công nhân Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy luôn cảm thấy vinh dự, tự hào và coi đó là động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong công việc và tích cực tham gia các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động.

Theo anh Tường, hơn 16 năm làm việc tại Công ty, anh luôn được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng vận hành những máy móc hiện đại, tiên tiến để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, anh và các đồng nghiệp được Công ty tạo điều kiện tối đa để tham gia các Hội thi tay nghề, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… do tổ chức Công đoàn triển khai.

Qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, bản thân anh có cơ hội để nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, đồng thời có môi trường để cạnh tranh để phát triển và đóng góp cho Công ty nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị.

Ước vọng đầu Xuân

“Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi mong rằng Công ty sẽ ngày càng phát triển, bởi có như thế thì đời sống, việc làm của người lao động mới được đảm bảo; tổ chức Công đoàn sẽ có nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân lao động và các phong trào đó sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục để người lao động hăng hái tham gia và nỗ lực phấn đấu. Về phía bản thân mình, tôi sẽ luôn cố gắng để góp sức vào sự phát triển của Công ty và của tổ chức Công đoàn”, anh Tường bày tỏ.

----------------------------------

Ước vọng đầu Xuân

Anh Nguyễn Văn Tư cho biết, trong năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn và Công ty phát động, anh đã tích cực tham gia các cuộc thi như: Thi cải tiến, nâng cao chất lượng tại bộ phận; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”… Trong năm 2022, anh Tư đã có sáng kiến “Giảm phế thiểu Mono”. Sáng kiến của anh đã giúp Công ty tăng thêm 1 tỷ đồng lợi nhuận/năm. Với những cố gắng, nỗ lực trong công việc, trong năm qua, anh Tư đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022.

Theo anh Tư, những sáng kiến của anh và đồng nghiệp đã được Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, biểu dương kịp thời. Phát huy những kết quả đạt được trong năm vừa qua, bước sang năm mới, anh Tư sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động cải tiến tại Công ty để từ đó cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc đặc biệt là chú trọng tới việc điều chỉnh máy móc theo ý tưởng của bộ phận nhằm giảm phế thải tại công đoạn cũng như nâng cao chất lượng tại công đoạn, tăng lợi nhuận cho Công ty.

“Tôi sẽ vận động đồng nghiệp trong tổ và Công ty cùng nhau ra sức thi đua, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, từ đó góp phần nâng cao đời sống việc làm cho bản thân và đồng nghiệp”, anh Nguyễn Văn Tư nói.

Bên cạnh đó, anh Tư cũng bày tỏ mong muốn, trong năm tới, cùng với hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ quan tâm hơn nữa tới đời sống tinh thần cho người lao động. Trong đó, tổ chức thêm các cuộc thi về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… tạo sân chơi gắn kết đoàn viên, người lao động, từ đó, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lao động để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ước vọng đầu Xuân

---------------------------------------------

Nội dung: Nhóm PV

Trình bày: P.T

---------------------------------------------