M
26/10/2019 08:36

Ứng Hòa phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã có 19/28 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với thời điểm kết thúc giai đoạn 1 (12/2015). Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, phấn đấu hết năm 2020, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

ung hoa phan dau ve dich nong thon moi vao nam 2020 Xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ): 100% lao động trong độ tuổi có việc làm
ung hoa phan dau ve dich nong thon moi vao nam 2020 Thành công từ công tác tuyên truyền, vận động
ung hoa phan dau ve dich nong thon moi vao nam 2020 Lực đẩy trong xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thất
ung hoa phan dau ve dich nong thon moi vao nam 2020 Sơn Tây phát triển chăn nuôi, thủy sản gắn với quy hoạch vùng

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền huyện Ứng Hòa đã chủ động, tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, xây dựng, ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo vùng sản xuất tập trung; Quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa có giá trị, chất lượng cao; sản xuất rau an toàn; trồng cây ăn quả; chăn nuôi, thủy sản. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác ngày một tăng; Cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực.

ung hoa phan dau ve dich nong thon moi vao nam 2020
Huyện Ứng Hòa phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra vào năm 2020

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, từ đó đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp và đang từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng làm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Giá trị sản xuất (GTSX) ngành nông nghiệp đến tháng 7/2019 (giá so sánh) ước đạt 1.920 tỷ đồng, đạt 46,92% kế hoạch năm (tăng 4,29% so cùng kỳ năm trước). Tổng giá trị sản xuất thực tế Nông nghiệp ước đạt 2.473tỷ đồng, chiếm 35,7% cơ cấu ngành kinh tế.

Cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Giá trị ngành trồng trọt đạt 425 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018, giá trị ngành chăn nuôi đạt 981 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất thủy sản đạt 514 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2018. Hình thành và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô, có giá trị kinh tế cao, bước đầu đã hình thành một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Nhờ triển khai đúng trọng tâm, chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Ứng Hòa đã đạt kết quả tích cực, trong đó kinh tế - xã hội nông thôn đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện và dần nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trung bình toàn huyện đến tháng 6/2019 ước đạt 40,12 triệu đồng/người/năm; (tăng 18,12 triệu đồng so với cuối năm 2015, tăng 29,4 triệu đồng so với cuối năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 2,41%, giảm 4,17% so với cuối năm 2015 (còn 1,29% nếu trừ đối tượng bảo trợ xã hội)...

Để phong trào tiếp tục đạt kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đặc biệt, toàn huyện phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đỗ Đạt

Nguồn :