M
21/02/2021 18:48

Từ ngày mai (22/2) Sơn Tây tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã

(LĐTĐ) Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2 và kết thúc vào 17h ngày 14/3 Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

Các địa phương ngoại thành nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 Xuân về thôn Kim Chung Xứng danh văn hóa xứ Đoài Sơn Tây rộn rã cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân

Theo đó, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây cho biết, mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thị xã Sơn Tây hoặc có thể nhận mẫu hồ sơ tại Phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây.

Từ ngày mai (22/2) Sơn Tây tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã

Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây (Số 1 Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2 và kết thúc vào 17h ngày 14/3.

Theo tìm hiểu, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây. Theo quyết định, Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đinh Luyện

Nguồn :