M
19:25 | 09/09/2019

Từ 18-20/9 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ 18-20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

330 đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

Ngày 9/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

tu 18 209 se dien ra dai hoi dai bieu mat tran to quoc viet nam lan thu ix
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ 18-20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên; 536 đại biểu cử và 131 đại biểu chỉ định.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự đại hội có 326 người là nữ, chiếm trên 32%; đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người (49,74%), đại biểu là dân tộc thiểu số là 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 84 người (8,45%)…

Đại biểu cao tuổi nhất là Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 102 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất 21 tuổi gồm có 3 người: Lê Thị Nga - vận động viên bắn súng tỉnh Đồng Nai, Huỳnh Minh Phương - sinh viên Đại học Kinh tế - Luật thành phố Hồ Chí Minh và Lý Xuân Lèng - cá nhân tiêu biểu dân tộc Cờ lao, xã Bạch Dích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến ngày 31/7/2019, 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành xong Đại hội. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố đều có đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh theo đúng Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư.

Có 47/63 đồng chí Chủ tịch Mặt trận là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 16/63 đồng chí Chủ tịch Mặt trận là Ủy viên Ban Chấp hành; 21/63 đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ tập trung năm chương trình hành động :

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

B.D

Nguồn :