M
15:50 | 08/11/2018

Từ 1/12/2018: Bổ sung 3 nhóm đối tượng tham gia BHYT

(LĐTĐ) BHXH Việt Nam cho biết, theo Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/10/2018 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018) sẽ bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng tham gia BHYT.

tu 1122018 bo sung 3 nhom doi tuong tham gia bhyt Ngành BHXH: Nỗ lực để 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT
tu 1122018 bo sung 3 nhom doi tuong tham gia bhyt Thành phố Hà Nội: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT
tu 1122018 bo sung 3 nhom doi tuong tham gia bhyt Phát triển đối tượng tham gia BHYT nhanh, bền vững

Cụ thể, với nhóm đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng, sẽ thêm đối tượng là: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở;

Với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, sẽ bổ sung đối tượng là: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (không tham gia tại các nhóm khác).

Cũng theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, sẽ bổ sung nhóm do người sử dụng lao động đóng, gồm: Thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng, công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu.

Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP cũng sẽ điều chỉnh nhóm đối tượng với: Người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do BHXH đóng sang nhóm do Ngân sách Nhà nước đóng theo quy định của Luật BHXH. Tách người nghèo thành 2 nhóm: Người nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người nghèo đa chiều thiếu hụt về BHYT (Ngân sách Nhà nước đóng BHYT) và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT (Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%).

L.N

Nguồn :