M
18/07/2020 09:32

Truy thu trên 2,3 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn

(LĐTĐ) Thông qua công tác kiểm tra tài chính và quản lý tài sản công đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Hà Nội đã kiến nghị truy thu 2.476 triệu đồng kinh phí công đoàn, trong đó đã truy thu được 2.325 triệu đồng.    

Truy thu trên 1,4 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn
Năm 2018, truy thu 8.095 triệu đồng cho ngân sách công đoàn
Kiến nghị truy thu 5.734,64 triệu đồng cho ngân sách công đoàn

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới được 1.669 cuộc (kiểm tra đồng cấp 1.210 cuộc, cấp dưới 459 cuộc).

5032 tay hy kiym tra yiyu ly va tai chinh
LĐLĐ quận Tây Hồ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và công tác tài chính tại công đoàn cơ sở trong năm 2020. Ảnh minh họa.

Trong đó: Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố tổ chức kiểm tra đồng cấp 01 cuộc, kiểm tra 08 cuộc tại LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành và các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc.

Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 75 cuộc; Ủy ban kiểm tra công đoàn co sở đã kiểm tra 1.585 cuộc. 3.042 cuộc (kiểm tra đồng cấp 1.831 cuộc, cấp dưới 1.211 cuộc).

Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã kiến nghị truy thu 2.476 triệu đồng kinh phí Công đoàn và đã truy thu được 2.325 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm 2020, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp, cấp dưới; chú trọng đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, coi trọng công tác tự kiểm tra; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11/2020.

Phạm Diệp

Nguồn :