M
06/01/2021 17:13

Trường học tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

(LĐTĐ) Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học là đòi hỏi tất yếu của ngành Giáo dục khi bước vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Thời gian qua, Trường Tiểu học Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, từ đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Triển khai chương trình "Điều ước cho em" Giáo dục khởi nghiệp ngay từ phổ thông Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập

Trường Tiểu học Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được thành lập vào năm 1995. Thời gian đầu, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên trường phải học chung với Trường Trung học cơ sở Giáp Bát. Đến năm học 2010 - 2011 trường được tách cấp và xây mới. Gian nan, vất vả là vậy nhưng trường vẫn luôn phấn đấu đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Các thế hệ giáo viên đi trước đã miệt mài truyền ngọn lửa đam mê cho lớp lớp thế hệ trẻ. Đến nay nhà trường đã lớn hơn, mạnh hơn cả về số lượng và chất lượng. Năm học 2020 - 2021, trường có 32 lớp với 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 1.500 học sinh.

Trường học tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
Những năm qua, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Những năm qua, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm động viên mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo tích cực học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Theo cô giáo Ngô Thị Hằng (Hiệu trường Trường Tiểu học Giáp Bát), để phong trào đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, nhà trường đã tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm học; chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên chủ động đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác.

Chẳng hạn như: Thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của trường thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học; tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học để có sáng kiến thiết thực, áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng lớn... Hàng năm, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến nay, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên. Trường có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế, Tìm kiếm Tài năng Toán học, Olympic Tiếng Anh, thi giới thiệu sách hè cấp Thành phố, cán bộ phụ trách sao giỏi cấp Thành phố.

Đáng chú ý, từ năm 2010 tới nay, trường có 1 nhân viên thư viện đạt giải Xuất sắc trong cuộc thi Nhân viên Thư viện giỏi cấp Thành phố năm học 2011 - 2012 và giải Nhất Hội thi Cán bộ, giáo viên Thư viện giỏi toàn quốc lần thứ tư - Khu vực phía Bắc năm học 2013 - 2014 là cô Đặng Bích Thủy; 4 cô giáo đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; cô giáo Đặng Hoàng Hà đạt giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo lần thứ V năm học 2019 - 2020 và rất nhiều cô đạt giải trong các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Cán bộ Công đoàn giỏi cấp Quận.

Năm học 2020 - 2021, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp; duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

P.T - L.H

Nguồn :