M
30/03/2020 20:56

Trước ngày 31/5: Chi trả xong lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020

(LĐTĐ) Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ phối hợp với Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

truoc ngay 315 chi tra xong luong huu tro cap bhxh thang 4 va 52020 Căn cứ tính trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu: Được tính theo mức lương nào?
truoc ngay 315 chi tra xong luong huu tro cap bhxh thang 4 va 52020 Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hôm nay (30/3) đã có văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4,5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

truoc ngay 315 chi tra xong luong huu tro cap bhxh thang 4 va 52020

Sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4,5/2020 tới người hưởng qua hệ thống bưu điện xong trước ngày 31/5

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, tiếp theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 như sau:

Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về thời gian chi trả, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, thống nhất với Bưu điện tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tổ chức chi trả, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, xong trước ngày 31/5/2020.

B.D

Nguồn :