M
20:11 | 26/12/2019

Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội về quy định sử dụng Cờ Tổ quốc

(LĐTĐ) Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội về việc sử dụng cờ Tổ quốc không đúng với ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ.

tra loi kien nghi cua cu tri thanh pho ha noi ve quy dinh su dung co to quoc Cần ứng xử có văn hóa với lá cờ Tổ quốc
tra loi kien nghi cua cu tri thanh pho ha noi ve quy dinh su dung co to quoc Gia đình 4 thế hệ, hơn 70 năm may cờ Tổ quốc

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh hiện nay rất nhiều công dân sử dụng lá cờ Tổ quốc vào nhiều việc không đúng với ý nghĩa linh thiêng của lá cờ. Đề nghị nghiên cứu ban hành quy định về sử dụng Cờ Tổ quốc để giữ gìn tính thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Cờ Tổ quốc.

tra loi kien nghi cua cu tri thanh pho ha noi ve quy dinh su dung co to quoc
Ảnh minh họa. (Phương Bùi)

Để trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 5167/BVHTTDL-VP ngày 24 tháng 12 năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Việc sử dụng Quốc kỳ thực hiện theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm các nội dung:

1. Hình Quốc kỳ: Điều 141 chương XI Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Thông tư số 68/VHTT-TT ngày 24/8/1993 của Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Cách treo, thời gian treo Quốc kỳ và dùng Quốc kỳ về việc tang: Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ; Thông tư số 68/VHTT-TT ngày 24/8/1993 của Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

3. Treo Quốc kỳ Việt Nam với cờ các nước khác: Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ; Tài liệu Nghi lễ và thủ tục lễ tân Ngoại giao Việt Nam.

4. Treo cờ đối với tàu thuyền: Điều 45 Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

5. Quốc kỳ trong trang trí buổi lễ: Quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 Về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

6. Treo Quốc kỳ trong buổi lễ mừng thọ: Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT- BVHTTDL ngày 14/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

7. Treo Quốc kỳ trong khu vực lễ hội: Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12, Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Hiện nay, các quy định và những hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ nêu trên vẫn còn phù hợp đảm bảo việc sử dụng Quốc kỳ trang trọng, linh thiêng. Vì vậy, trong thời gian này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định về sử dụng Quốc kỳ.

Lương Hằng

Nguồn :