M
17:15 | 02/12/2019

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Thanh Trì về đền bù đất ao, vườn

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri huyện Thanh Trì về việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp. Theo đó, cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị Thành phố xem xét tăng giá đền bù đất nông nghiệp, nhất là đối với đất ao, vườn liền kề đất ở.

tra loi kien nghi cua cu tri huyen thanh tri ve den bu dat ao vuon Hà Nội: Giá nhà xây mới là cơ sở để xác định giá bồi thường
tra loi kien nghi cua cu tri huyen thanh tri ve den bu dat ao vuon Nâng cao nghiệp vụ trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2018
tra loi kien nghi cua cu tri huyen thanh tri ve den bu dat ao vuon Đã phê duyệt 1.258 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng

Tại kỳ họp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám, cử tri huyện Thanh Trì đã nêu kiến nghị với các Đại biểu Quốc hội về việc giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp rất thấp (từ 153.000 đồng – 162.000 đồng/m2), đặc biệt là giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất ao, vườn liền kề ngoài hạn mức đất ở, chỉ được bồi thường bằng giá đất nông nghiệp và không được hỗi trợ 5 lần chuyển đổi nghề như đất nông nghiệp.

tra loi kien nghi cua cu tri huyen thanh tri ve den bu dat ao vuon
Ảnh minh họa. (Lương Hằng)

Do đó, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nghiên cứu, xem xét có phương án trình Hội đồng nhân dân nâng giá đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố đối với đất nông nghiệp, đất ao, vườn liền kề để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau cuộc họp thứ Tám – Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Quang Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn đã báo cáo với cử tri huyện Thanh Trì về ý kiến trả lời của Thành phố Hà Nội của cử tri huyện Thanh Trì về vấn đề trên. Cụ thể, ngày 30/8/2017 Liên ngành: Tài nguyên và Môi trường – Tài chính- Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố- Cục thuế có Tờ trình số 7189/TTrLN – STNMT - STC- BCĐGPMB - CTHN về việc định giá đất để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đất ao, vườn liền kề trên địa bàn Thành phố: Thứ nhất, về diện tích đất ao, vườn liền kề đất ở: Theo quy định của Luật đất đai 2013 diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi được công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được xác định theo hiện trạng (là đất nông nghiệp).

Thứ hai, về giá ao, vườn liền kề đất ở khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thi hành Luật đất đai quy định: “3. Hàng năm, Ủy ban nhân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 điều này.

Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai tại Văn bản số 1678.TTQLDĐ – CKTPTQĐ ngày 11/11/2015 và tình hình thực tế triển khai thực hiện Văn bản số 8215/UB –TNMT ngày 17/11/2015 của UBND Thành phố; Liên ngành thống nhất báo cáo Ủy ban Thành phố như sau: Việc xác định giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ao, vườn liền kề đất ở, không đủ điều kiện công nhận là đất ở khi nhà nước thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Khoản 6 Điều 103 của Luật đất đai 2013 và Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ.

Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp người bị thu hồi còn được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm. Do đó, khi Nhà nước thu hồi đất ao, vườn liền kề không đủ điều kiện công nhận là đất ở, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Cùng đó, ngày 27/11/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Văn bản số 6009/UBND – KT chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Liên ngành tại Tờ trình số 7189/TTrLN – STNMT - STC - BCĐGPMB - CTHN ngày 30/08/2017. Do vậy, số đất ao, vườn của cử tri huyện Thanh Trì sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Lương Hằng

Nguồn :