M
14:24 | 09/04/2019

Tổng vốn đầu tư năm 2019 của Hà Nội tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sáng 9/4, với tỷ lệ tán thành đạt 92,16%, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019.

tong von dau tu nam 2019 cua ha noi tang them gan 2000 ty dong Hà Nội dẫn đầu thu hút vốn FDI vào Việt Nam
tong von dau tu nam 2019 cua ha noi tang them gan 2000 ty dong Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
tong von dau tu nam 2019 cua ha noi tang them gan 2000 ty dong Quảng Trị: Đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây 2 nhà máy điện mặt trời

Theo đó, HĐND Thành phố chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của 38 dự án.

tong von dau tu nam 2019 cua ha noi tang them gan 2000 ty dong
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc Tờ trình của UBND Thành phố. (ảnh: NC)

Tại Tờ trình của UBND Thành phố, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại kỳ họp thứ bảy HĐND Thành phố XV cuối năm 2018, HĐND Thành phố Hà Nội thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 của Hà Nội với tổng mức vốn là 29.019,5 tỷ đồng. Đến nay, tiếp tục có những dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn khởi công mới theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình rà soát, còn một số dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang, cần được bố trí vốn để tiếp tục hoàn thành.

UBND thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 175 dự án và bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng.

Cụ thể, về chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: Điều chỉnh giảm vốn 9 dự án với mức vốn giảm 1.494 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 29 dự án với tổng mức vốn tăng 713,3 tỷ đồng.

Bố trí 11 tỷ đồng để hoàn trả ngân sách huyện Thanh Trì đã tạm ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chi đầu tư 1 dự án theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất với mức vốn 100 tỷ đồng. Chi đầu tư 1 dự án sử dụng nguồn vốn huy động, đóng góp của các cơ quan tổ chức, cá nhân với mức vốn 13 tỷ đồng.

tong von dau tu nam 2019 cua ha noi tang them gan 2000 ty dong
Quang cảnh kỳ họp. (ảnh: NC)

Chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã: Hỗ trợ đặc thù 1 dự án với mức vốn 500 triệu đồng; hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư theo thông báo làm việc và chỉ đạo của thành phố trong năm 2018 là 134 dự án với mức vốn 1.626,7 tỷ đồng.

Bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn giải phóng mặt bằng 1.000 tỷ đồng.

Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 3.464,5 tỷ đồng, được cân đối nguồn vốn như sau: Phân bổ 1.492 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung (cho các dự án có quyết định đầu tư đến ngày 31-10-2018 và bổ sung nguồn vốn quỹ phát triển đất); phân bổ 13 tỷ đồng cho 1 dự án từ nguồn vốn tài trợ của Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp vào ngân sách thành phố; phân bổ số kinh phí còn lại (1.959,5 tỷ đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách thành phố năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 chưa sử dụng).

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ hơn 29.019 tỷ đồng lên hơn 30.992 tỷ đồng, tăng thêm 1.972,5 tỷ đồng; số dự án được bố trí vốn tăng từ 328 dự án lên thành 490 dự án, tăng thêm 162 dự án.

Nguyễn Công

Nguồn :